ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Φθάνουν τα λεφτά για την δακοκτονία στη Πελοπόννησο;

Για την έγκαιρη δακοκτονία τρέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ώστε να μην έχουμε φέτος, τα ίδια με το 2016 και το 2018. Ωστόσο σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η παράταξη «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» του Θανάση Πετράκου, τα χρήματα που διαθέτει η πολιτεία δεν επαρκούν για να γίνουν σωστά και έγκαιρα οι ψεκασμοί στα ελαιόδεντρα.

Γι’ αυτό το λόγο υπέβαλε πρόταση με την οποία ζητά τη λήψη άμεσων ενεργειών και την αύξηση του ποσού για τη δακοκτονία από περσινό ύψος των 4.285.000 ευρώ σε 5.500.000 ευρώ, ώστε να μπορούν να γίνουν 4 ψεκασμοί σε όλες  τις Π.Ε. αλλά και να καλυφθούν όλες οι υπόλοιπες λειτουργιές του  προγράμματος.

Αναλυτικά η πρόταση Πετράκου:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με δεδομένα ότι:

1) Η ελαιοπαραγωγή της Πελοποννήσου έχει ήδη καταστραφεί από τη δακοπροσβολή και τις μυκητολογικές  ασθένειες και το 2016 και το 2018 της δε Κρήτης καταστράφηκε το 2019.

2) Η κατανομή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών που έγινε  πρόσφατα   είναι  στο ανεπαρκές περσινό ύψος των 4.285.000 ευρώ συνεπώς και δεν επαρκεί  να γίνουν 4 ψεκασμοί σε όλες  τις Π.Ε. αλλά και είναι αδύνατον να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις τέλη Μαΐου έως αρχές Ιουνίου, ώστε να γίνει έγκαιρα ο πρώτος ψεκασμός  το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου

3) Οι γεωπόνοι δακοκτονίας έχουν σε σχέση με το 2010 μειωθεί σχεδόν κατά 50%, όπως και οι παγίδες έχουν περιοριστεί στο 50% σε σχέση με το 2010.

Απαιτεί από την κυβέρνηση:

1) Συμπληρωματική χρηματοδότηση του προγράμματος 1.215.000 ευρώ ώστε να φτάσει στα 5.500.000 ευρώ ώστε να μπορούν να γίνουν 4 ψεκασμοί σε όλες  τις Π.Ε. αλλά και  να  καλυφθούν όλες οι υπόλοιπες λειτουργιές του  προγράμματος.

2) Να διπλασιαστεί σχεδόν αριθμός των γεωπόνων δακοκτονίας ώστε να φτάσει  στα επίπεδα του 2010 για να μπορεί  να γίνεται επαρκής έλεγχος και σωστή εκτέλεση του προγράμματος.  

3) Να επιταχυνθεί η έκδοση της απόφασης για να γίνουν έγκαιρα οι προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ.

4) Να ακυρωθούν οι μνημονιακές περικοπές ώστε να έχουν δυνατότητα μετακινήσεων οι γεωπόνοι δακοκτονίας σύμφωνα με τις ανάγκες εκτέλεσης  του προγράμματος ώστε να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι  και φυσικά να αμείβονται για το σύνολο των μετακινήσεων  τους .

5) Να επικαιροποιηθεί το άρθρο 44 του Ν. 4325 ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015 ώστε να ισχύσει και το 2020  και να ισχύει κάθε έτος και όχι μόνο το 2015 που ίσχυσε, ώστε να  επιτρέπεται η εκτέλεση προσυμβατικών εργασιών. Συγκεκριμένα: «Ισχύει για το πρόγραμμα δακοκτονίας του 2020 και για κάθε επόμενο έτος εφόσον οι διαγωνισμοί για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν δημοσιευτεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης των εργασιών δακοκτονίας, να δύναται η Οικονομική Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, γα λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας, μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης, μπορούν να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν νόμιμα, εφόσον οι οικείος Περιφερειάρχης α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης ψεκασμών δακοκτονίας».

Το Πε.Συ. εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω».