ΆρθροΑρχείο

Η ανάγκη ενός Παναργολικού Νοσοκομείου

Η Επίδαυρος  είναι  γνωστή  σε  όλο  τον  κόσμο εξαιτίας  του  αρχαίου  θεάτρου  της  το  οποίο  είναι μοναδικό  και  αξεπέραστο.  Λιγότεροι  όμως  γνωρίζουν  ότι  η  Επίδαυρος  κατέχει  τα πρωτεία  και  για  άλλο  ένα  ιστορικό  μνημείο  της: το  Ασκληπιείο.  Ήταν  το  πρώτο  οργανωμένο  θεραπευτήριο  στην  ιστορία  της ανθρωπότητας. Η  αναγνώρισή  του  ήταν  τέτοια,  ώστε  από  αυτό  έπαιρναν την  άδεια  και  την  ευλογία  για  να  λειτουργήσουν  όλα  τα  θεραπευτήρια  στη  λεκάνη  της  Μεσογείου .Είναι  αναμφισβήτητο   επομένως  ότι  στην  Αργολίδα  γεννήθηκε  και  λειτούργησε  το  πρώτο  νοσοκομείο  στην  ιστορία  της  ανθρωπότητας.

Σήμερα  στο  νομό  μας  λειτουργούν  δύο  νοσοκομεία,  με  χαμηλό όμως  δείκτη  ικανοποίησης  από  την  πλευρά  των  πολιτών. Για  την  κατάσταση  αυτή  η ευθύνη  δε  βαρύνει  ούτε   το  ιατρικό  και  νοσηλευτικό  προσωπικό, το  οποίο καταβάλλει υπεράνθρωπες  προσπάθειες  υπερβάλλει  εαυτό,  για  να ανταποκριθεί  στις αυξημένες  ανάγκες  που  προκύπτουν  καθημερινά. Ούτε  οι  διοικήσεις  των  νοσοκομείων  μπορούν  να  κατηγορηθούν,  αφού  μέσα  στα  πλαίσια  των  δυνατοτήτων  που  τους  παρέχει   το   θεσμικό  πλαίσιο  διοίκησης  έχουν  καταφέρει αρκετά  στην  κτιριακή  επέκταση  και  λειτουργική  αναβάθμιση  των  δύο  νοσοκομείων.

Ας προσπαθήσουμε  να  ανιχνεύσουμε  τις  αιτίες  αυτής  της  κατάστασης  των  νοσοκομείων  του  νομού  μας.  Βασική  αιτία  είναι  η  έλλειψη προσωπικού  και  ιατρικού  και  νοσηλευτικού.   Η  παλιά  γενιά  των  γιατρών  του  ΕΣΥ που  ξεκίνησε  το  1985  έχει  συνταξιοδοτηθεί,  χωρίς  να  αντικαθίσταται  επαρκώς και  με  βάση  τις  διαρκώς  ογκούμενες  ανάγκες. Το  ίδιο  συμβαίνει  και  με  το  νοσηλευτικό  προσωπικό.  Να  μην  παραβλέψουμε  ότι  οι  νέοι  γιατροί  αναζητούν εξειδίκευση  και  εργασία  στο  εξωτερικό για καλύτερες εργασιακές και οικονομικές συνθήκες (braindrain).  Επίσης  η οικονομική  κρίση  της  τελευταίας  10ετίας  έχει  συντελέσει  στην  απογύμνωση  των  νοσοκομείων  από  ιατρικό  και  νοσηλευτικό  προσωπικό.

Μια  άλλη  αιτία  που  δυσχεραίνει  την επιθυμητή  προσφορά υπηρεσιών υγείας  στους  ασθενείς  είναι  η  δομή  λειτουργίας  των  δύο  νοσοκομείων   του  νομού:  Τα  δύο  νοσοκομεία  ακολουθούν  ένα  ξεπερασμένο  μοντέλο  λειτουργίας  και  ανάπτυξης,  αφού  λειτουργούν (μολονότι  είναι  γενικά  νοσοκομεία)  με  διάχυση  ειδικοτήτων,  πέρα  των  βασικών  (παθολογικές – χειρουργικές ειδικότητες)  σε  απόσταση  μόλις  10   χιλιομέτρων  το  ένα  από  το  άλλο.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  τον  κατακερματισμό  των  παροχών  υγείας  και  την  υποβάθμισή  τους,  αφού  όπως  γνωρίζουμε  η  σχέση  των  ιατρικών  ειδικοτήτων  είναι αλληλένδετη  και η μία  έχει  ανάγκη  την  άλλη.

Άλλος  σημαντικός  λόγος  δυσλειτουργίας  είναι  η μη ισόρροπη  ανάπτυξη  των  δύο  νοσοκομείων. Το  νοσοκομείο  του  Άργους  αναπτύχθηκε  περισσότερο  από  το  νοσοκομείο  του  Ναυπλίου,  με    αποτέλεσμα  να  μειώνεται  ο  δείκτης ικανοποίησης των  υπηρεσιών  υγείας,  αφού  για  παράδειγμα  το  νοσοκομείο  του  Άργους  διαθέτει  καρδιολογική, ορθοπεδική  και  ουρολογική  κλινική,  δεν  έχει  όμως  πνευμονολογική, οφθαλμολογική και ΩΡΛ κλινική που  υπάρχουν  στο  νοσοκομείο  του  Ναυπλίου. Το  πιο  σημαντικό  είναι  ότι κανένα  νοσοκομείο  δε  διαθέτει  παιδιατρική  κλινική,  με  αποτέλεσμα  όλα  τα  παιδιατρικά  περιστατικά του  νομού  να  διακομίζονται  σε  άλλα  νοσοκομεία.

Προτάσεις  για  τη  λύση  των  προβλημάτων  υγείας  του  νομού έχουν  διατυπωθεί  πολλές:  Μια  απ’αυτές  θέλει  να  κλείσει   το  νοσοκομείο  του  Ναυπλίου  και  να  μεταφερθεί  το  προσωπικό  στο  νοσοκομείο  του  Άργους. Η  λύση  όμως  αυτή  δεν  είναι  εφικτή,  γιατί  το  νοσοκομείο  του Άργους  δεν  έχει  τη  δυνατότητα  να  αναπτύξει  60  επιπλέον  κλίνες  που  λειτουργούν  σήμερα  στο  νοσοκομείο  Ναυπλίου  και  είναι  απαραίτητες  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  νομού. Επίσης  με  την  προσθήκη  νέων  χειρουργικών  ειδικοτήτων  και  περιστατικών,  θα  υπάρξει  συμφόρηση  και  αδυναμία  εξυπηρέτησής  τους  στις  χειρουργικές  αίθουσες,  με  αποτέλεσμα  να  χειρουργούνται  μόνο  τα  έκτακτα  περιστατικά  και  να  είναι σε  μόνιμη  αναμονή  τα  χρόνια.

Από  όσα  εκτέθηκαν  παραπάνω  προκύπτει  ότι  η λύση  των  προβλημάτων  είναι  μία, η  οποία  έχει  διατυπωθεί  πολλές  φορές  στο  παρελθόν:  Η  δημιουργία  ενός   μοντέρνου  και  με  σύγχρονες  προδιαγραφές  νοσοκομείου σε  χώρο  μεταξύ  των  δύο  πόλεων (π.χ. Δαλαμανάρα)  σε  χώρο  που  έχει  ήδη  απαλλοτριωθεί  εκτός   του  αστικού  ιστού.Με  αυτή  τη  λύση  επιτυγχάνεται  γρήγορη  και  εύκολη  πρόσβαση, αλλά  και  δυνατότητα  επέκτασης, ώστε  να μπορεί  να ανταποκριθεί  σε  ανάγκες  που  θα  προκύψουν  μελλοντικά. Κατανοούμε  ότι  ένα  τέτοιο  έργο  είναι πολυδάπανο. Απαιτείται άμεση  και  οργανωμένη  διεκδίκηση  από  όλους τους  εμπλεκόμενους  φορείς,  ώστε να επιτευχθεί  συγχρηματοδότηση από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό και  ευρωπαϊκά κονδύλια (ΕΣΠΑ)  για  την  επίτευξη  αυτού του  σημαντικού  για  το  νομό  μας  στόχου.

Επιτέλους ο τόπος που γέννησε την οργανωμένη Ιατρική σε  Νοσοκομείο, δικαιούται την ύπαρξη ενός ΠΑΝΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Η ανέγερση  του Παναργολικού  Νοσοκομείου  δε σημαίνει  ότι  θα  εγκαταλειφθούν  στην  τύχη  τους  οι  υπάρχουσες  κτιριακές  υποδομές  των  δύο  νοσοκομείων. Απεναντίας  με  σωστό  προγραμματισμό  μπορούν  να  καλύψουν και υπηρεσίες παροχής  υπηρεσιών υγείας,  αλλά και ανάγκες  άλλων  δημοσίων  υπηρεσιών και  οργανισμών.

Σήμερα  το  νοσοκομείο  του Ναυπλίου   έχει  ανάγκη  από  μόνιμους  ιατρούς  για  την παθολογική  και  γυναικολογική  κλινική  για  την  εύρυθμη λειτουργία  του  μέχρι  να ανεγερθεί  το Παναργολικό  Νοσοκομείο.  Στη  συνέχεια προτείνεται η  μετατροπή  του σε  Κέντρο  Υγείας  Αστικού  Τύπου.

Για  το  Νοσοκομείο  του  Άργους προτείνεται  η μετατροπή  του  σε  ογκολογική  κλινική   και  κλινική  χρόνιων  νοσημάτων (π.χ. εξυπηρέτηση  ασθενών  που  υποβάλλονται  σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία). Αυτό  θα  συμβάλλει  στην καλύτερη εξυπηρέτηση  των  ασθενών  όχι  μόνο  της  Αργολίδας  αλλά  και  των  όμορων  νομών και  στην  αποσυμφόρηση  των  νοσοκομείων  της  Αθήνας.

Πιστεύω  ότι  έχουν  ωριμάσει  οι συνθήκες,τώρα που η χώρα  εισέρχεται  στην  κανονικότητα, να  παλέψουμε όλοι για  τη δημιουργία  ενός σύγχρονου, μοντέρνου, μεγάλου Παναργολικού Νοσοκομείου. Είναι  ένα σημαντικό  έργο  ανάπτυξης  που  το  δικαιούται  οι πολίτες  του  νομού,  αλλά  και οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες  που  τον  επισκέπτονται  κάθε  χρόνο.

Διαβάστε Ακόμα: Διοικητήριο ή νοσοκομείο

* Ο Γεώργιος Ανδ. Δωροβίνης είναι Γυναικολόγος Μαιευτήρας, Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας, Εκπρόσωπος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.