ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Κορωνοϊός: Πως θα λειτουργούν Δήμοι και Περιφέρειες

Με κατεπείγουσες εγκυκλίους προς τις Περιφέρειες και τους δήμους όλης της χώρας, το υπουργείο Εσωτερικών δίνει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών τους κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Επιπλέον, στις εν λόγω εγκυκλίους το υπουργείο καθορίζει το πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον τρόπο παροχής των σχετικών στοιχείων προς αυτό, όπως επίσης και τον τρόπο παρακολούθησης της στελέχωσης των εν λειτουργία υπηρεσιών κατά την έκτακτη περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης λόγω COVID 19.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τις πιο πάνω εγκυκλίους, οι υπηρεσίες που θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν στη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων κατά του κορωνοϊού είναι:

ΟΤΑ α΄ βαθμού:

 • Υ̟ηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Υ̟ηρεσίες Κοιμητηρίων
 • Πολιτικής Προστασίας
 • Κοινωνικές Υπηρεσίες (Δημοτικά Ιατρεία, Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
 • Δημοτικής Αστυνομίας (όπου υφίσταται)
 • Ληξιαρχεία
 • Τεχνικές Υ̟ηρεσίες
 • Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσία,

Εξόφληση Δαπανών)

 • Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας

ΟΤΑ β΄ βαθμού

 • Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ιδίως υποπερίπτωση

Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής)

 • Πολιτικής Προστασίας
 • Κοινωνικής Προστασίας
 • Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 • Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσία,

Εξόφληση Δαπανών)

Συμπληρωματικά, κρίσιμες υπηρεσίες, οι οποίες κρίνεται αναγκαίο να είναι σε πλήρη λειτουργία, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό, είναι και οι κάτωθι:

Διευθύνσεις Πληροφορικής των ΟΤΑ

Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης – ΔΕΥΑ

Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΦοΔΣΑ

και όπου υπάρχουν:

Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – ΓΟΕΒ

Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – ΤΟΕΒ