ΚοινωνίαΑρχείο

Αιτήσεις για εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών της ΣΤ Δημοτικού στο Μουσικό Σχολείο Αργολίδας.

Στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Μουσικό Σχολείο την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες θα απευθύνονται τηλεφωνικά στο Μουσικό Σχολείο.

Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με νέα ανακοίνωση.

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπόδειγμα αίτησης που θα προμηθευτείτε από το Μουσικό Σχολείο:

ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)

……../……../2020

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………..

Συγγενική σχέση με τον/την μαθητή/τρια: ……………………….………………………………………..…………

Τηλέφωνο: ………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………….

email: ……………………………………………………………………

 

Αρ. Πρωτ.: ……..…….

Προς τη Διεύθυνση

 

του Μουσικού Σχολείου ..…………………..………………………………………………..

Παρακαλώ να δεχθείτε στη διαδικασία επιλογής μαθητών / μαθητριών για την Α΄ τάξη του Μ.Σ. για το σχολικό έτος 2020-2021 τον/την:

…………………………..………………………………………….

(όνομα)                                               (επώνυμο)

που φοιτά στην ΣΤ’ Τάξη και πρόκειται να απολυθεί από το …………….……………………………

δημόσιο/ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο.

 

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

(υπογραφή)

                                                                                                                                     ΣΥΝ.3

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 1599/1986, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ

 

Υπεύθυνη Δήλωση:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου είναι η ακόλουθη:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Οδός                  Αριθμός         Τ.Κ.                  Συνοικία          Δήμος ή Δημοτικό Διαμέρισμα

όπου υπάγεται η συνοικία

 

Ο/Η Δηλών/ούσα
(υπογραφή)