ΚοινωνίαΑρχείο

Μέχρι πότε μπορούν να ανανεώνουν τις άδειες για αλιευτικά σκάφη στην Αργολίδα

Από το τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αργολίδας ανακοινώνεται ότι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών μήκους μικρότερου των 10 μέτρων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους Πίνακες που διαβίβασε η Γενική Διεύθυνση Αλιείας προς τις Λιμενικές Αρχές μέχρι τις 10/04/2020, πρέπει να μεταβούν στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές μέχρι τις 12/06/2020 και να ανανεώσουν τις άδειες των σκαφών τους εάν δεν το έχουν ήδη πράξει.

Θυμίζεται περιληπτικά ότι για τους πλοιοκτήτες σκαφών μήκους κάτω των δέκα μέτρων που η άδεια τους έληξε στις 31/12/2019 και δεν είχαν εκπληρώσει την υποχρέωση τους για υποβολή μηνιαίων δηλώσεων παραγωγής (προϋπόθεση απαραίτητη για την ανανέωση της άδειας σκάφους), δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 15/03/2020 ώστε να υποβάλουν αναδρομικά τις δηλώσεις αυτές. Τα σκάφη των οποίων οι πλοιοκτήτες εκπλήρωσαν την υποχρέωση και υπέβαλαν δηλώσεις παραγωγής μέχρι τις 15/03/2020, συμπεριλαμβάνονται σε Πίνακες που η Γενική Διεύθυνση Αλιείας απέστειλε στις Λιμενικές Αρχές. Η δε πλοιοκτήτες τους θα έπρεπε να μεταβούν στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και να ανανεώσουν τις άδειες μέχρι τις 10/04/2020.

Επειδή λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας εξαιτίας του κορωνοϊού COVID – 19 πολλοί πλοιοκτήτες δεν μπόρεσαν να μεταβούν στις Λιμενικές Αρχές μέχρι τις 10/04/2020, δίνεται παράταση μέχρι τις 12/06/2020 ώστε οι πλοιοκτήτες των σκαφών που συμπεριλαμβάνονται στους Πίνακες να μπορέσουν να ανανεώσουν τις άδειες.

Παρακαλούνται λοιπόν οι πλοιοκτήτες των σκαφών αυτών να μεταβούν άμεσα και το αργότερο μέχρι τις 12/06/2020 στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και να ανανεώσουν τις άδειες των σκαφών τους.