Άργος: Αυτοί είναι οι 9 αντιδήμαρχοι που όρισε ο Καμπόσος – Ποιός θα εποπτεύει το κολυμβητήριο

O δήμαρχος Άργους – Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος όρισε 9 αντιδημάρχους για την περίοδο μέχρι τις 21 Αυγούστου 2021.

Πρόκειται για τους: Αθανασόπουλο Ιωάννη, Γκαβούνο Νικόλαο, Δούρο Παναγιώτη, Κρίγγο Δημήτριο, Οικονόμου Θεόδωρο, Παπαϊωάννου Παναγιώτη, Πετσέλη Χρήστο, Σαρρή Γεώργιο και Σχοινοχωρίτη Παναγιώτη.

Οι αντιδήμαρχοι Αθανασόπουλος Ιωάννης και Δούρος Παναγιώτης, θα είναι άμισθοι. Ο Νίκος Γκαβούνος αναλαμβάνει την εποπτεία του νεοσύστατου κολυμβητηρίου Άργους, που μετράει αντίστροφα για την λειτουργία του, καθώς και την εποπτεία λειτουργίας της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή.

Μεταβιβάζει στους αντιδημάρχους τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Στον Ιωάννη Αθανασόπουλο:

• Λειτουργίας Δ/νσης Αρχείου.
• Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Λειτουργίας του Γραφείου Αλιείας του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
• Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Βορίδη και κληροδοτημάτων.
• Περιφερειακός υπεύθυνος για τους πρώην Δήμους Νέας Κίου, Λέρνας και Κοινότητας Αχλαδοκάμπου.

Στον Νικόλαο Γκαβούνο

• Λειτουργίας Δημοτικού Φωτισμού και του προσωπικού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του.
• Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άργους.
• Εποπτείας λειτουργίας Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων.
• Μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα.

Στον Παναγιώτη Δούρο

• Λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
• Λειτουργίας του τμήματος Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
• Λειτουργίας των Γραφείων α) φυτικής παραγωγής, β) ζωϊκής παραγωγής και γ) Γεωργικής Ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
• Υπογραφή χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών.
• Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Κουτσοποδίου.

Στον Δημήτριο Κρίγγο

• Λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
• Σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.
• Υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.
• Υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
• Θεμάτων περιβάλλοντος.
• Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στην καθαριότητα.
• Εποπτείας καθαριστριών σχολείων.
• Τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του κ. Δημάρχου.
• Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Άργους.

Στον Θεόδωρο Οικονόμου

• Λειτουργίας Δ/νσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
• Εποπτείας ανθρώπινου δυναμικού.
• Υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής.
• Λειτουργίας Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.
• Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου.
• Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Λυρκείας και την πρώην Κοινότητα Αλέας.

Στον Παναγιώτη Παπαϊωάννου

• Λειτουργίας της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου πλην του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
• Έκδοσης οικοδομικών αδειών.
• Πολεοδομικών εφαρμογών.
• Ελέγχου κατασκευών – αυθαιρέτων – βεβαίωσης και είσπραξης πολεοδομικών προστίμων.
• Χωροταξικού σχεδιασμού Δήμου Άργους Μυκηνών.
• Υλοποίησης και εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Άργους.
• Σχεδίων Πόλης – ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικών Ενοτήτων.
• Κτηματολογίου.

Στον Χρήστο Πετσέλη

• Λειτουργίας Δ/νσης ΚΕΠ.
• Συντήρησης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης παιδικών χαρών.
• Λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
• Συντήρησης πρασίνου και κήπων.
• Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στο πράσινο.
• Λειτουργίας των Γραφείων α) Εισφορών – Τελών – Φόρων, β) Δημοτικής Περιουσίας και Δανείων και γ) Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
• Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Μυκηνών.

Στον Γεώργιο Σαρρή

• Λειτουργίας και κίνησης μηχανημάτων έργου.
• Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου.
• Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων γενικών καθηκόντων.
• Λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου.
• Εποπτείας Δημοτικών χώρων – βλάβες και συντονισμός αποκατάσταση αυτών.
• Εποπτείας Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών αναφορικά με την εξυπηρέτηση των δημοτών, αποπεράτωση και τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης έργων.
• Εποπτείας Εγγείων Βελτιώσεων.

Στον Παναγιώτη Σχοινοχωρίτη

• Λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Τουρισμού.
• Υποδοχής αιτημάτων πολιτών, εποπτείας λειτουργίας πενταψήφιου αριθμού αναφοράς βλαβών και ενημέρωσης αντιδημάρχων για την επίλυση αυτών.
• Ανάπτυξης και λειτουργίας κατασκηνώσεων.
• Συμβουλίου Νέων.
• Συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες πολιτών.

Επίσης, ο δήμαρχος αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Δημήτριο Γιαννακόπουλο ως εξής:
• Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.
• Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας.
• Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη.
• Κοινωνική Πρόνοια.
• Διοικητική Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ.
• Εποπτεία διενέργειας και οργάνωσης σίτισης απόρων.
• Ανάπτυξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Δράσεων του δήμου.

Τον δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο αντιδήμαρχος Δημήτριος Κρίγγος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Κρίγγου, την αρμοδιότητα αυτή, θα ασκεί ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Σχοινοχωρίτης.