ΚοινωνίαΑρχείο

Κορωνοϊός: Έκτακτα μέτρα στο Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Από το λιμεναρχείο Ναυπλίου ανακοινώνεται κατ΄εφαρμογή της υπ’ αριθ. πρωτ.: Δ1α/ΓΠ.οικ.71342(ΦΕΚ 4899 Β΄/06-11-2020) Κ.Υ.Α. εκδόθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Εγκύκλιος με την οποία αποφασίστηκε η λήψη μέτρων προφύλαξης και προστασίας τόσο των πολιτών που συναλλάσσεται με τις Λιμενικές Αρχές όσο και του ένστολου προσωπικού, ως εξής:

Έως και την έκτη πρωινή της 30-11-2020

Αναστέλλονται:

i. Οι εξετάσεις για απόκτηση Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου,
ii. Οι εξετάσεις για απόκτηση Άδειας Χειριστή Πηδαλιούχου,
iii. Οι εξετάσεις για απόκτηση Άδειας Ναυαγοσώστη,
iv. Οι εξετάσεις για απόκτηση Βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προυποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη.

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία:

  • Των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
  • Των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
  • Των επιχειρήσεων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
  • Των επιχειρήσεων θαλασσίων μέσων αναψυχής

v Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300,00 € , σύμφωνα με την παράγραφο    

20.4 (αναίτια κίνηση που δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις ) της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.

v Δεν επιτρέπεται η διενέργεια καταδύσεων αναψυχής.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300,00 € , σύμφωνα με την παράγραφο 20.4 (αναίτια κίνηση που δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις ) της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.

v  Επιτρέπεται η κολύμβηση ως άσκηση.         

v Επιτρέπεται η διενέργεια μη μηχανοκινήτων ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής.

όπως ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’αρ.20 (Β’444/1999).

Εξυπηρέτηση κοινού στις Λιμενικές Αρχές:

Η εξυπηρέτηση του κοινού στο Λιμεναρχείο Ναυπλίου και στα Λιμενικά Τμήματα Πορτοχελίου, Ερμιόνης, Παραλίου Άστρους και Λεωνιδίου, θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.1 α/α 2 του πίνακα της ανωτέρω Κ.Υ.Α., ήτοι μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις (υποβολή μηνύσεων, άμεσων- επειγουσών καταγγελιών , έκτακτων καταστάσεων  κ.λ.π.) και, εφόσον δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση, κατόπιν ραντεβού.

Στην περίπτωση αναίτιας μετάβασης ατόμων στις Λιμενικές Αρχές, θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

  • Οποιαδήποτε αλλαγή – τροποποίηση των ως άνω οριζομένων θα ανακοινωθεί εγκαίρως.
  • Στο πλαίσιο της συμβολής όλων στις ενέργειες για αποτρoπή εξάπλωσης του κορονοιού COVID-19, παρακαλούνται οι συναλλασσόμενοι πολίτες να συμμορφώνονται με τα παραπάνω  ανακοινωθέντα.