ΟικονομίαΑρχείο

Σε αναμονή η ΔΕΔΑ για την ένταξη των πόλεων της Πελοποννήσου στο δίκτυο του φυσικού αερίου

Από την έκβαση της αναθεώρησης που έχει ζητήσει η εταιρεία σχετικά με την απόφαση της ΡΑΕ να μην εντάξει την Κόρινθο, την Τρίπολη, το Άργος, το Ναύπλιο, τη Σπάρτη και την Καλαμάτα θα εξαρτηθεί η διαμόρφωση του πενταετούς προγράμματος της ΔΕΔΑ

Το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης τέθηκε σε διαβούλευση από τη ΡΑΕ και περιλαμβάνει τους στόχους της για κάθε περιοχή και πόλη, όμως η ΔΕΔΑ προτίθεται να υποβάλλει επικαιροποίηση του προγράμματος ανάπτυξης 2021-2025, το οποίο θα προβλέπει ενδεικτικά τα εξής στοιχεία για την Περιφέρεια Πελοποννήσου:

Προβλέπονται 6χμ δικτύου μέσης πίεσης στην Τρίπολη ως το 2023 και άλλα 7χμ στο Άργος για ένα σύνολο 13χμ. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη για 66χμ νέου δικτύου χαμηλής πίεσης με 10-12χμ στην κάθε περιοχή ως το 2025. Ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων αναμένεται να φτάσει τις 4059 ως το 2025 με 948 στην Τρίπολη, 948 στην Κόρινθο, 381 στο Άργος, 382 στο Ναύπλιο, 755 στην Καλαμάτα και 645 στη Σπάρτη.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν το σενάριο βάσης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με βάση το υφιστάμενο πλάνο χρηματοδότησης, το οποίο βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ίδιους πόρους της εταιρείας. Σε περίπτωση που εκδοθεί πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για ένταξη του έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και οι ποσοτικοί στόχοι του έργου υπόκεινται σε αναθεώρηση, καθώς θα είναι δυνατή η εκκίνηση του έργου νωρίτερα.