ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Ποιες ελαφρύνσεις αποφάσισε ο Δήμος Ναυπλιέων για τα σχολικά κυλικεία

Ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοινώνει τις αποφάσεις που πήρε αναφορικά με τα σχολικά κυλικεία, οι οποίες είναι οι ίδιες με τον Μάρτιο και έχουν ως εξής:

«Απαλλάσσονται από το οικονομικό βάρος του ενοικίου τα σχολικά κυλικεία από την 1η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας των δημόσιων σχολικών μονάδων.

Επίσης οι σχολικές επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις τους, αποφάσισαν ομόφωνα, την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020 σε 12 μηνιαίες δόσεις, όσο και τη μείωση έως σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων στα σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 για το σχολικό έτος 2020-2021

Αναλυτικά:

  • Τυχόν οφειλές από μισθώματα σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-2020 μπορούν να καταβληθούν σε έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατόπιν σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, στην οποία ορίζονται το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης, ο χρόνος καταβολής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.
  • Ομοίως, για το σχολικό έτος 2020-2021, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων έως σαράντα τοις εκατό (40%)».

Ο Δήμος Ναυπλιέων και οι σχολικές επιτροπές δηλώνουν πως «στέκονται έμπρακτα δίπλα, όπως σε όλους τους επιχειρηματίες, έτσι και στους μισθωτές των σχολικών κυλικείων».