ΟικονομίαΑρχείο

Εξωστρέφεια ζητά ο Αγγελάκας

«Η Ελληνική οικονομία και, συνεπώς και οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται, σήμερα, στην αφετηρία ενός νέου δρόμου, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μακρά περίοδο πρωτογενών πλεονασμάτων, υψηλής ανταγωνιστικότητας και μιας «έξυπνης» και βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα μας», επισήμανε σε ομιλία του προς τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας.
Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι «τα τελευταία χρόνια, σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο διερχόμαστε μια κρίσιμη καμπή, με κύρια χαρακτηριστικά τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και τις σημαντικότατες αλλαγές στη φιλοσοφία των οικονομιών. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, είναι να δημιουργηθούν κοινωνικές ανισότητες και υψηλή αβεβαιότητα σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που μαστιζόταν από σοβαρότατες παθογένειες σε αξιακό, θεσμικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, που οδήγησαν σε συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης. Όλα αυτά, όμως, οφείλουμε να τα’ αλλάξουμε άμεσα, αν θέλουμε και πάλι να σταθούμε «στα πόδια μας».
Πρόσθεσε ακόμα ότι: «Με εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, αλλά και την αμέριστη βοήθεια του κρατικού μηχανισμού, οφείλετε να προχωρήσετε μπροστά, στο δρόμο της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.
Πρέπει να προχωρήσετε σε μία εξωστρεφή επιχειρηματική στρατηγική, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις εξαγωγικής δράσης, που θα σχετίζονται με την έρευνα των ξένων αγορών, τις προδιαγραφές και τη σήμανση των προϊόντων. Η Ευρώπη των 490 εκατομμυρίων καταναλωτών, τα Βαλκάνια των 60 εκατ. πολιτών, οι Αραβικές και οι χώρες της Μεσογείου, των 250 εκατ. πολιτών πρέπει να είναι ο στόχος μας.
 
Απαραίτητη είναι η συνεργασία του Συνδέσμου σας με ανώτατα εκπαιδευτικά και τεχνολογικά ιδρύματα της ευρύτερης περιοχής, ώστε να συνδεθεί η γνώση με την επιχειρηματικότητα και την παραγωγική διαδικασία. Λένε, ότι βιώσιμες είναι οι επιχειρήσεις που επενδύουν το 10 με 15% των κερδών τους στην έρευνα και ανάπτυξη.  Όπως και η υιοθέτηση πρότυπων μοντέλων του εξωτερικού και ταυτόχρονα, η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών σας.
 
Από την πλευρά μας, οφείλουμε να συνδράμουμε τις προσπάθειές σας, με την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης νέων επενδύσεων, καθώς και με την ανάπτυξη των υποδομών, ώστε να διευκολυνθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας μας».