ΟικονομίαΑρχείο

Νερό με το …δελτίο στα χωράφια

Οριστικό τέλος στις ανεξέλεγκτες υδροληψίες σκοπεύει να θέσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με την εφαρμογή από το 2014 ενός καινοτόμου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης, ανοιχτού κώδικα.
Η «Ηλεκτρονική Διαχείριση των Υδροληψιών» παρουσιάστηκε σε ημερίδα στην Τρίπολη, με συνδιοργανωτές τη Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τις Διευθύνσεις Υδάτων των Α. Δ. Αττικής και Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγινε αναλυτική παρουσίαση μιας νέας καινοτόμου ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που πρόκειται να ελέγχει πλήρως και ολοκληρωμένα τις υδροληψίες, με σκοπό την ορθή και αειφόρο διαχείριση των υδατικών μας πόρων.
Το νέο πληροφορικό σύστημα μελετήθηκε και σχεδιάστηκε χωρίς κόστος, από στελέχη της δημόσιας διοίκησης.