ΚοινωνίαΑρχείο

Ο «Αναγνώστης» έχει χτίσει εμπιστοσύνη με τους αναγνώστες του

Τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, παραμένει στην απόφαση για τις εφημερίδες που δικαιούνται να δημοσιεύσουν καταχωρήσεις των φορέων του Δημοσίου. Η νέα απόφαση που υπέγραψε η Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Σοφία Βούλτεψη δημοσιεύτηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι σε ισχύ.

Συνολικά, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσο και Πανελλαδικά, είναι λιγότερες οι εφημερίδες που περιλαμβάνονται στη λίστα της Σοφίας Βούλτεψη.

Η οικονομική κρίση δεν επέτρεψε σε μερίδα του Τύπου είτε να επιβιώσει ή σε κάποιες άλλες εφημερίδες να τηρήσουν τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για να καταχωρούν δημοσιεύσεις των φορέων του Δημοσίου.

 

Σύμφωνα με την απόφαση ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ μπορεί να προβαίνει σε καταχωρίσεις δημοσιεύσεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται δημοσιεύσεις φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων οι διακηρύξεις δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνισμών των ως άνω φορέων. (Εφημερίδα της Κυβέρνησης / Αρ. Φύλλου 1893 / 11 Ιουλίου 2014). Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προκειμένου να περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη απόφαση τηρεί όλες τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Στις προϋποθέσεις αυτές μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται αποδεδειγμένα φορολογικά συγκεκριμένες πωλήσεις φύλλων, συγκεκριμένος αριθμός σελίδων ανά φύλλο, ύλη που αφορά σε ποσοστό τουλάχιστον 50% θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, απασχολεί νομίμως δημοσιογράφους, και διαθέτουν καθαρό ποινικό μητρώο οι ιδιοκτήτες.

Επίσης κατατέθηκαν φωτοαντίγραφα της περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. που συνοδεύεται από δήλωση των εσόδων από την πώληση των αντιτύπων και των συνδρομών, βεβαίωση του Ταμείου Ε.ΤΑ.Π. Μ.Μ.Ε. σχετικά με τον αριθμό των πωλουμένων κατ` έκδοση αντιτύπων κάθε εφημερίδας κλπ.

 

Αγώνας επιβίωσης

 

Να σημειωθεί ότι ο τοπικός τύπος δίνει ακόμα αγώνα επιβίωσης μέσα στην οικονομική κρίση. Είναι πολλές οι εφημερίδες που αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο, με αποτέλεσμα αφενός να χάνονται θέσεις εργασίας, αφετέρου να χάνονται πηγές ενημέρωσης και πολυφωνίας. Συνολική εικόνα της κατάστασης δεν φαίνεται να υπάρχει σε Πανελλαδικό επίπεδο. Πάντως οι απώλειες είναι τεράστιες σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου που έχει στη διάθεσή του ο «Αναγνώστης Πελοποννήσου».

Όπως έχει αναφερθεί επανειλημμένως και είναι γνωστό άλλωστε, κύριες πηγές εσόδων για τον επαρχιακό τοπικό Τύπο αποτελούν, πέραν της πώλησης των φύλλων εφημερίδας, οι διαφημίσεις, οι αμειβόμενες δημοσιεύσεις και οι συνδρομές. Η διαφήμιση όμως έχει περιοριστεί. Τα υπουργεία και οι κρατικοί Οργανισμοί έχουν πάψει να διαφημίζονται όπως παλαιά.

Παράλληλα έχουν μειωθεί οι προκηρύξεις του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες αποτελούν βασικό πόρο των επαρχιακών εφημερίδων. Οι δήμοι έχουν συμπτυχθεί με τα σχέδια «Καποδίστριας» και «Καλλικράτης», ενώ η κρίση έπληξε και τα δημόσια έργα, με συνέπεια να ελαττώνεται η δημοσίευση αμειβόμενων προκηρύξεων – διακηρύξεων στις εφημερίδες.

Παράλληλα η κρίση χτύπησε και τις διαφημίσεις των μικρών εταιριών και καταστημάτων.

 

Οι συνδρομητές του Αναγνώστη

 

Βέβαια, ο Αναγνώστης Πελοποννήσου έχοντας διανύσει σχεδόν μια εικοσαετία συνεχούς έκδοσης και έχοντας χτίσει εμπιστοσύνη με τους αναγνώστες του, στηρίχτηκε τα δύσκολα χρόνια της κρίσης  στο αναγνωστικό κοινό που αγοράζει τα φύλλα  συνδρομητικά.

Όπως αναφέρεται σε ένα πρόσφατο άρθρο του Θανάση Παπαγεωργίου «Ο επαρχιακός Τύπος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα στοίχημα επιβίωσης. Μοιάζει ως ένας ζωντανός οργανισμός που όσο τον αγαπούν, πιστεύουν σε αυτόν και τον φροντίζουν, ζει και μεγαλώνει, και όσο αδιαφορούν, πεθαίνει. Επειδή όμως υπάρχει ανάγκη πλουραλισμού στην ενημέρωση των πολιτών, κάποιες τοπικές εφημερίδες δείχνουν ότι θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Μάλλον θα είναι αυτές που έχουν εμπειρία από δυσκολίες και αυτές που φρόντισαν να είναι έτοιμες για τα δύσκολα χρόνια».