ΟικονομίαΑρχείο

Κινδυνεύει η ανάπλαση του Άργους να μείνει εκτός ΕΣΠΑ;

Μπλόκο στους δήμους πάει να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης, θέτοντας εν αμφιβόλω την ολοκλήρωση και χρηματοδότηση μεγάλου αριθμού έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ. Πριν από λίγες ημέρες, το Υπουργείο Ανάπτυξης ζήτησε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) να απεντάξει την πλειονότητα των 199 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 423,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί πλήρως ή μερικώς τα 157 έργα.  Σε αυτά περιλαμβάνονται έργα που ήδη υλοποιούνται και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο!

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, κ. Γιάννης Μέξης τόνισε ότι  η συμβασιοποίηση των έργων θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, εάν δεν είχε ανασταλεί η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με υπουργική απόφαση του προηγούμενου υπουργού Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος στέρησε τη δυνατότητα συμβασιοποίησης σε έργα που είχαν προχωρήσει σε διάφορα στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας και μπορούσαν να είχαν συμβασιοποιηθεί και αυτά.

Η επίμαχη υπουργική απόφαση μειώνει τον προϋπολογισμό κατά 80% και παράλληλα καταργείται ο ειδικός λογαριασμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των έργων, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ο νέος τρόπος πληρωμής. Αυτό προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις και μέχρι τον καθορισμό νέας διαδικασίας πληρωμής μέσω της Τράπεζας της Ελλάδας (όπως στα υπόλοιπα έργα ΕΣΠΑ) δεν ήταν δυνατή η προώθηση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής των έργων από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ακόμα και για τα έργα που πληρώνονται, δεν υπάρχουν πλέον πιστώσεις και η δυνατότητα χρηματοδότησης μετατίθεται για τον Οκτώβριο του 2014.

Φανταστείτε τι έχει να γίνει τώρα με τις εταιρίες που υλοποιούν τα έργα, όπου θα αναγκαστούν να καταφύγουν δικαστικά ζητώντας από τους δήμους τα χρήματα για τη δουλειά που έχουν κάνει, και με τους δήμους να αδυνατούν να τους πληρώσουν… 

Σχετικά με τα έργα που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, όπως η ανάπλαση του Άργους, οι πιθανότητες να προχωρήσουν δεν είναι με το μέρος τους.

Επίσημα πάντως δεν έχει απενταχθεί το έργο από το ΕΣΠΑ και θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα τις σχετικές ανακοινώσεις από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Άργους-Μυκηνών…