ΟικονομίαΑρχείο

Αναβαθμίζονται ενεργειακά τα νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου

Ενεργειακές παρεμβάσεις κόστους 5.700.000 ευρώ προγραμματίζονται να γίνουν στα Νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου καθώς και στο ΚΕΦΙΑΠ.

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών του Νοσοκομείου Άργους, του Νοσοκομείου Ναυπλίου και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης – ΚΕΦΙΑΠ με την υλοποίηση δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Δράσεων Α.Π.Ε.» στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)» με το ακριβές ποσό της δημόσιας δαπάνης να φθάνει τα 5.747.429,01 ευρώ. Το παραπάνω έργο περιλαμβάνεται στην λίστα των εμπροσθοβαρών έργων για την περίοδο 2014-2020.

Ο κ. Μανιάτης, μετά την υπογραφή του Τεχνικού Δελτίου με φορέα λειτουργίας το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας, δήλωσε: «Προωθήσαμε σήμερα την ένταξη του έργου για την ενεργειακή αναβάθμιση των τριών μεγαλύτερων δομών υγείας της Αργολίδας συνολικού προϋπολογισμού 5.747.429,01 ευρώ.  Με τις παρεμβάσεις αυτές προβλέπεται να υπάρξει εξοικονόμηση σχεδόν 500.000 ευρώ ετησίως. Το σημαντικό αυτό ποσό μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί  για τη βελτίωση της περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών αντί να σπαταλάται σε καύσιμα και ενεργειακές δαπάνες.»

Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις που εγκρίνονται για το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας αφορούν στα ακόλουθα:

1. Γενικό Νοσοκομείο Άργους
Ενεργειακή Αναβάθμιση Παλαιού Κτηρίου, και Επέκτασης (κτήριο Πυρλή) του Γενικού Νοσοκομείου Άργους με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και με την εγκατάσταση Συστήματος Αβαθούς Γεωθερμίας και Ηλιακών Συστημάτων.  Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις:

 • Θερμομόνωση Εξωτερικής Τοιχοποιίας με προθήκη θερμοπρόσωψης στα κατακόρυφα  δομικά στοιχεία, Θερμομόνωση και Υγρομόνωση Δώματος, αντικατάσταση παλαιών Υαλοπετασμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα διπλού υαλοπίνακα χαμηλής εκπομπής (Low-e) και με αεροστεγή πλαίσια,
 • Φυτεμένο Δώμα,
 • Προσθήκη τοπικών συστημάτων αερισμού με δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας,
 • Εγκατάσταση Συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης ενέργειας (BEMS) για τον πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας, του αερισμού και της σχετικής υγρασίας ανά χώρο του κτιρίου,
 • Αναβάθμιση του συστήματος ψύξης θέρμανσης με την εγκατάσταση συστήματος Αβαθούς Γεωθερμίας ανοικτού κυκλώματος (Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας),
 • Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με νέου τύπου (fan coils) και του δικτύου διανομής καθώς και
 • Αναβάθμιση του συστήματος παραγωγής ζεστών νερών χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) με την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και γεωθερμικής αντλίας θερμότητας, όπως επίσης και παρεμβάσεις μείωσης λειτουργικού κόστους στην ήδη εγκατεστημένη ατμογεννήτρια.

 
Προϋπολογισμός του έργου:  3.313.923,58.
 
2. Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου
Ενεργειακή Αναβάθμιση Παλαιού Κτηρίου, με τις Επεκτάσεις,  του Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου, με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και με την εγκατάσταση Συστήματος Αβαθούς Γεωθερμίας και Ηλιακών Συστημάτων παραγωγής Ζ.Ν.Χ. και Ζ.Ν. για δίκτυο διανομής θερμότητας. Ειδικότερα, προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις:

 • Θερμομόνωση Εξωτερικής Τοιχοποιίας με προθήκη Θερμοκεραμικής βαφής  στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία της πρόσοψης,
 • Αντικατάσταση σε ποσοστό 20% των παλαιών Υαλοπετασμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα διπλού υαλοπίνακα χαμηλής εκπομπής (Low-e) και με αεροστεγή πλαίσια,
 • Προσθήκη τοπικών συστημάτων αερισμού με δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας,
 • Εγκατάσταση Συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης ενέργειας (BEMS) για τον πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας, του αερισμού και της σχετικής υγρασίας ανά χώρο του κτιρίου,
 • Αναβάθμιση του συστήματος ψύξης θέρμανσης με την εγκατάσταση συστήματος Αβαθούς Γεωθερμίας ανοικτού κυκλώματος (Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας),
 • Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με νέου τύπου (fan coils) και του δικτύου διανομής και
 • Αναβάθμιση του συστήματος παραγωγής ζεστών νερών χρήσης με την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και γεωθερμικής αντλίας θερμότητας.

 
Προϋπολογισμός του έργου:  2.048.124,28€.
 
3. ΚΕΦΙΑΠ
Προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις:

 • Αποξήλωση των υφιστάμενων κουφωμάτων (θυρών  και παραθύρων) επί της εξωτερικής περιμέτρου του εν λόγω κτιριακού συγκροτήματος,
 • Αντικατάσταση των ανωτέρω κουφωμάτων  με νέα διπλά θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου, με διπλούς υαλοπίνακες χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας, χαμηλής εκπομπής (Low-e) και με αεροστεγή πλαίσια,
 • Εγκατάσταση χαλύβδινων γαλβανισμένων συστημάτων εξωτερικής σκιάσεως των περιμετρικών παραθύρων, πακτωμένων  επί των περιμετρικών τοιχοποιιών,
 • Πλήρης αναβάθμιση, δια αποξηλώσεως και εκ νέου κατασκευής, του συστήματος υγρομονώσεως και θερμομονώσεως των δωμάτων του κτιριακού συγκροτήματος,
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με επεμβάσεις επί του Συστήματος Κεντρικής Θερμάνσεως, επί του Συστήματος του Κεντρικού Κλιματισμού όλων των εσωτερικών χώρων του κτιρίου και επί των επιμέρους ανεξάρτητων τοπικών κλιματιστικών μονάδων (split-units),
 • Επεμβάσεις αναβαθμίσεως του Θερμαντήρα του κεντρικού ηλιοθερμικού συστήματος (εξωτερική θερμομόνωση) και τέλος επεμβάσεις επί του Ηλιοθερμικού συστήματος (ηλιακοί συλλέκτες) με την εγκατάσταση πρόσθετων συστημάτων συλλεκτών επί των στεγών και δωμάτων του εν θέματι κτιρίου.

 
Προϋπολογισμός του έργου:  401.986,15€.