ΕυρώπηΑρχείο

Φορολογικά παραθυράκια στην παγκόσμια οικονομία

Καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα πρόσφατα φορολογικά σκάνδαλα, ο Διευθυντής φορολογικής πολιτικής του ΟΟΣΑ, Pascal Saint-Amans, παρουσιάζει το σχέδιό του για την καταπολέμηση της διάβρωσης της βάσης και μεταφοράς των κερδών σε παγκόσμιο επίπεδο.