ΚοινωνίαΑρχείο

Επισκευάζεται ο δρόμος Πατρών – Τρίπολεως

Θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή της Εθνικής Οδού Κορίνθου-Τριπόλεως (πρώην 111) με σκοπό να λυθούν τα προβλήματα που προκαλούν οι κατολισθήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και να είναι ασφαλής ο δρόμος για τους οδηγούς.Ο προυπολογισμός του έργου ανέρχεται 4.500.000 ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας υπογράμμισε ότι «Δίνεται προτεραιότητα σε αυτή την οδική αρτηρία, καθώς πρόκειται για έναν δρόμο ιδιαίτερης σημασίας για την Αχαΐα και την Ηλεία, καθώς και για όσους κινούνται προς την Τρίπολη ή την Πάτρα. Δυστυχώς, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκαλούν κατολισθητικά φαινόμενα σε αρκετά σημεία, δημιουργώντας έτσι φθορές και αποκλεισμό μεγάλων τμημάτων του οδοστρώματος» και «συνεχώς λαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια μέτρα βελτίωσης, όμως όλες αυτές οι λύσεις είναι προσωρινές. Έτσι, με αυτή την εργολαβία κάνουμε μια ουσιαστικότερη παρέμβαση».
 

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Γιάννης Λύτρας, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτρης Καραβίδας και Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Μπεσαράτ Φάρες.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες:
 
– χωματουργικών έργων, με καθαρισμούς τάφρων, άρση καταπτώσεων και καθαρισμούς οχετών,
– τεχνικών έργων, με επενδύσεις προστασίας πρανών, συρματοπλέγματα και τοίχους αντιστήριξης, μικροκατασκευές, τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων,
– ασφαλτικών, με εργασίες αποκατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα, με απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις και επούλωση λάκκων,
-σήμανσης και ασφάλειας, με εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση νέων στηθαίων, αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων γεφυρών, τοποθέτησης πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων οδικής σήμανσης, διαγράμμιση οδοστρώματος ,
-πρασίνου, με εργασίες κοπής κλαδιών δέντρων, καθαρισμό ερεισμάτων οδού κ.λ.π.