ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Ξεκινά η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών από την πλημμύρα του Άργους

Συγκροτήθηκε σήμερα επιτροπή αποτελούμενη από Μηχανικούς της Π.Ε. Αργολίδας που θα αναλάβει την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών σε κτίρια – επαγγελματικούς χώρους λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Άργος στις 10 Σεπτεμβρίου.

Έργο της επιτροπής είναι η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών σε κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες κ.τ.λ. Δύναται να επιχορηγηθούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις (αποθήκες, θερμοκήπια, ψυγεία, κ.τ.λ.), άλλες επιχειρήσεις, καθώς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 36 του Ν. 2459/1997.

Παρακαλούνται οι πληγέντες από την πλημμύρα της 10ης Σεπτεμβρίου, εφόσον ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, να καταθέσουν άμεσα αίτηση στην Γραμματεία της Π.Ε. Αργολίδας προκειμένου να γίνει η καταγραφή και η αποτίμηση της ζημιάς τους από την συσταθείσα επιτροπή αλλά και να οριοθετηθεί η πληγείσα περιοχή.

Οι πληγέντες οφείλουν να γνωρίζουν ότι σε δεύτερο χρόνο θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 36 του Ν. 2459/1997 καθώς και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί.
– Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
– Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης.
– δηλώσεις Φ.Π.Α – απογραφή προηγουμένου έτους.
– Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές.
– Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και εάν πρόκειται για ολική η μερική καταστροφή.
– ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.

Τέλος αναφορικά με τους πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές στις οικίες τους ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Δήμου Άργους Μυκηνών.