ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Κρίσιμες αποφάσεις στο δημοτικό συμβούλιο του Ναυπλίου

Για την Τρίτη (19:30) είναι προγραμματισμένο το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και το θέμα για τα σκουπίδια.

Εκτός από το τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο τίθεται προς έγκριση, και κατά πως φαίνεται θα αποτελέσει παρελθόν για το Ναύπλιο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας θα συζητηθούν επίσης τα παρακάτω θέματα:   

 

ΘΕΜΑ  1o

 

 

Απόφαση  περί  ανανέωσης  της δωρεάν παραχώρησης  στο  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου     της χρήσης  δημοτικών κτιρίων.

 

ΘΕΜΑ  2o

Eπί  εισηγήσεως  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτιρίου στο παραδοσιακό Ναύπλιο από  ισόγειο  κατάστημα και  κατοικία(  στους ορόφους)  σε τουριστικό κατάλυμα  (  ξενοδοχείο ) ,κατόπιν αιτήματος των   Αν.Ηλιάδη –Φ.Βασιλειάδη –Π.Μπελίτσου .

 

ΘΕΜΑ  3o

Επί  εισηγήσεως  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για αλλαγή χρήσης από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα (ξενοδοχείο), κατόπιν  αίτησης  της Εταιρείας ΑΦΟΙ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΙ   ΟΕ.

 

ΘΕΜΑ  4o

 Επί  εισηγήσεως  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   για την τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων εκατέρωθεν των δύο εισόδων του συγκροτήματος κατοικιών που βρίσκονται μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 52 και του Ο.Τ 53  του σχεδίου πόλεως Ναυπλίου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου  8.

ΘΕΜΑ  5o

 Επί  εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για   μη αναθεώρηση    των ακτών  που  έχουν ενταχθεί στο  δίκτυο  παρακολούθησης  της ποιότητας  υδάτων κολύμβησης.

ΘΕΜΑ  6o

Περί  έγκρισης  ένταξης του  Δήμου  στα  Διατραπεζικά Συστήματα εισπράξεων.

ΘΕΜΑ  7o

Περί εκμίσθωσης  ακάλυπτης  έκτασης   με εντός   αυτής  κτίσμα   και  δημοτικού    κινητού  πράγματος –πλάστιγγας , πλησίον  γηπέδου  Δρεπάνου .   

ΘΕΜΑ   8o

Επί εισηγήσεως  για  επιστροφή  αχρεωστήτως ή  ανοικοίως  εισπραχθέντων ποσών.

ΘΕΜΑ   9o

Περί  εγκρίσεως  τοπικού  σχεδίου  αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Δ. Ναυπλιέων  .

ΘΕΜΑ   10o

Απόφαση  μετονομασίας  της κεντρικής  πλατείας    της Δημ. Κοινότητας Άριας, σε πλατεία Υποπλοιάρχου  Κωνσταντίνου  Πανανά.

ΘΕΜΑ   11o

 

Απόφαση  περί  τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος.

ΘΕΜΑ   12o

 

Απόφαση  περί  τροποποίησης προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ   13o

 

Έγκριση   εισόδου- εξόδου   και  μελέτης  σήμανσης   οδού πρόσβασης  για τη δραστηριότητα (συνεργείο αυτοκινήτων) ,ιδιοκτησίας Μητσόπουλου Παναγιώτη του  Αποστόλη  .  

ΘΕΜΑ   14o

 

 Έγκριση   εισόδου- εξόδου   και σήμανση    δημοτικής  οδού για την  υπό ίδρυση  εγκατάσταση ( κατάστημα μαζικής εστίασης)  σε γήπεδο φερόμενης  ιδιοκτησίας Αναστασίου Ι. Σακελλαρίου , στη θέση « ΚΑΨΑΛΙΕΣ»  κτηματικής  περιφέρειας Πυργιωτίκων  Δ.Ναυπλιέων.

 

ΘΕΜΑ    15o

 

Aύξηση ωρών εργασίας  της υπαλλήλου ΙΔΑΧ Τρευλοπούλου  Χρυσαυγής  Κλάδου ΥΕ    Σχολικής Καθαρίστριας.

ΘΕΜΑ    16o

 

 Ορισμός  και  συγκρότηση   επιτροπών  υπαλλήλων α) για  την  παραλαβή  υπηρεσιών, β)  για  την  παρακολούθηση   και παραλαβή  προμηθειών και  γ)  για την   αξιολόγηση ενστάσεων (  Ν. 4412/ 2016)

ΘΕΜΑ   17o

  Ανάκληση   της αρ. 49/2016 απόφασης   του  Δημ. Συμβουλίου που  αφορά   συγκρότηση   επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.  

ΘΕΜΑ   18o

 

Ορισμός μελών, δια κληρώσεως, για την συγκρότηση επιτροπών  για την προσωρινή   και  οριστική     παραλαβής  έργων.

ΘΕΜΑ   19o

 

Έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: « επισκευή  και  κατασκευή  νέων πεζοδρομίων και  πλακοστρώσεων ».

ΘΕΜΑ   20o

 

Έγκριση  μελέτης του  έργου «  εργασίες συναρμογών  και  λειτουργίας  πεζοδρόμων  γύρω από  το  πάρκο   Ο.Σ.Ε  » .

ΘΕΜΑ   21o

 

Έγκριση  και  παραλαβή  της  τοπογραφικής  μελέτης:  « Τοπογραφικές αποτυπώσεις σε διάφορα σημεία των Δημ. Ενοτήτων του  Δ. Ναυπλιέων ».

ΘΕΜΑ   22o

 

Έγκριση  και  παραλαβή    της  μελέτης  «  Μελέτη Η-Μ  Ενεργητικής πυροπροστασίας  για το  κτίριο  του  Δημαρχείου  στο  Ναύπλιο ».

ΘEMA  23ο

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου « Περίφραξη  λιμένα Ναυπλίου  και  τοποθέτηση   Η/Μ εγκαταστάσεων  για την εφαρμογή   του  κώδικα  ασφαλείας(  ΙSPS)  στον λιμένα Ναυπλίου  ».

ΘEMA 24o

Έγκριση  μελέτης  για  την  κατασκευή   βάσης  τοποθέτησης   λυόμενης   αίθουσας  στο  Δημ. Σχολείο  Αγ. Αδριανού.

ΘEMA 25o

Έγκριση  μελέτης   του  έργου  : «  Επισκευές –Διαρρυθμίσεις  στο  κτίριο του   Δημ. Σχολείου Παναρητίου για   τη μετατροπή  και  λειτουργία  του  ως  Ειδικού  Λυκείου  ».

ΘEMA 26 o

Έγκριση  χορήγησης  άδειας παραγωγού  πωλητή   λαϊκών αγορών   ΣΙΑΤΕΡΛΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  του  ΚΥΡΙΑΚΟΥ