ΟικονομίαΑρχείο

Εξετάσεις για υδραυλικούς στην Πελοπόννησο

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνεται η έναρξη θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση των αδειών επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρχιτεχνιτών υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΠΔ 112/2012(ΦΕΚ 197Α/2012).

Επισημαίνεται ότι αναγκαία προϋπόθεση για την διενέργεια των εξετάσεων ήταν η εξεύρεση κατάλληλου εργαστηρίου που να πληροί τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας. Τέτοιο εργαστήριο ευρέθηκε στην Κορινθία και συγκεκριμένα στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Λουτρακίου. Στο χώρο αυτό θα λαμβάνει χώρα η πρακτική εξέταση των υποψηφίων για την διενέργεια του πρακτικού μέρους των εξετάσεων.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι στις εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι από όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου της επαγγελματικής εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, του τόπου μόνιμης διαμονής τους.

Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία απόκτησης των προαναφερόμενων αδειών και την εξεταστέα ύλη περιγράφονται στην ΚΥΑ Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-01-2013/(ΦΕΚ 21Β’/2013) όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 5571/379/Φ.Γ.9.6.4/25-04-2013 (ΦΕΚ1022Β/2013).

Πληροφορίες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2741363222