ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Πολωνοί στην Πελοπόννησο

«Σταθερή πολιτική ελπίδα και προσδοκία της Ευρώπης» χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών μεταξύ τους, κατά την υποδοχή του κ. Adam Struzik, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Mazowia της Πολωνίας στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου. 

Ο κ. Τατούλης τόνισε ότι η συνεργασία των Περιφερειαρχών και των Περιφερειών της Ευρώπης αποτελεί παράγοντα ισορροπίας και προοπτικής για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς, αφενός, απουσιάζουν οι αντιθέσεις των κεντρικών κυβερνήσεων, αφετέρου, το επίπεδο λήψης αποφάσεων και υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών είναι εγγύτερα στον πολίτη.

Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφέρεια Mazowia 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου χαρακτήρισε επίσης τη συνάντηση αυτή πολύ σημαντική για τις σχέσεις Ελλάδας – Πολωνίας, γιατί για πρώτη φορά η πιο σημαντική και πιο πλούσια Περιφέρεια Mazowia, συνεργάζεται με μια Ελληνική και συγκεκριμένα την Πελοπόννησο. 

Ο κ. Τατούλης αναφέρθηκε ακόμη στα παραδοσιακά αισθήματα φιλίας μεταξύ των λαών των δύο χωρών και σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά σημεία κοινού ενδιαφέροντος, όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί η συνεργασία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών στην Πολωνία, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για την Ελλάδα. 

Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφέρεια Mazowia

Ειδική αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στην ανάπτυξη και ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας της Mazowia, με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, οι οποίες θεσμοθετήθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις της Πολωνίας για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις οποίες το φορολογικό καθεστώς είναι σταθερό και τα εργασιακά δικαιώματα είναι πλήρως εξασφαλισμένα. 

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι ο θεσμός των Περιφερειών στην Ευρώπη θα πρέπει διαρκώς να ενισχύεται, ώστε να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι της Συνθήκης της Λισαβόνας για εδαφική και κοινωνική συνοχή, και ότι οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες θα πρέπει με ισχυρό πολιτικό λόγο να αποτρέπουν τις κεντρικές κυβερνήσεις απ’ το να μειώνουν τις αρμοδιότητες των περιφερειακών θεσμών. 

Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφέρεια Mazowia

Ο Περιφερειάρχης της Mazowia κ. Adam Struzik από την πλευρά του, αφού τόνισε ότι η ανάπτυξη της Ευρώπης βασίζεται στην ανάπτυξη των Περιφερειών, σημείωσε ότι ο ρόλος της Περιφέρειας είναι να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες της Ε.Ε. στους πολίτες. Έκανε επίσης ειδική αναφορά στο προσφυγικό ζήτημα και τόνισε ότι δεν είναι δίκαιο να σηκώνει όλο το βάρος του προβλήματος αυτού η Ελλάδα και ο Ευρωπαϊκός νότος.

Ο κ. Struzik πρόσθεσε ότι θα πρέπει να ενισχύονται και ταυτόχρονα να προστατεύονται οι Περιφέρειες κατά τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ε.Ε. και έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η αναπτυξιακή πορεία της Ευρώπης θα πρέπει να έχει ως απαραίτητα χαρακτηριστικά την αλληλεγγύη και τη συνοχή για τη μείωση των ανισοτήτων.

Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφέρεια Mazowia 

Κατά τη διάρκεια της επίσημης αυτής συνάντησης αποφασίστηκε η σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, με ειδική αναφορά στη διασύνδεση του αεροδρομίου της Καλαμάτας και της Βαρσοβίας, της ενέργειας και ειδικότερα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της αγροτικής και κτηνοτροφικής οικονομίας, της διατροφής, της προστασίας και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με ειδική αναφορά στα Μουσεία της Τεγέας και της Mazowia, της οικολογίας και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα Κωνσταντίνα Νικολάκου, ο Διευθυντής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Mazowia κ. Marcin Wajda, η Διευθύντρια Οικονομίας και Διεθνής Συνεργασίας κα Aleksandra Hanzel και η επικεφαλής της μονάδας Διεθνούς Συνεργασίας κα Dorota Pozorek.

Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφέρεια Mazowia

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του ο Περιφερειάρχης της Mazowia έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί επιχειρήσεις της Πελοποννήσου, στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, των αγροτικών προϊόντων, το Μουσείο της Τεγέας, αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακούς οικισμούς και περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.