ΟικονομίαΑρχείο

Ξανά με κορδελίτσα!

Είκοσι επενδυτές για έντεκα ακίνητα, μεταξύ των οποίων και τέσσερα στην Αργολίδα, εκδήλωσαν ενδιαφέρον υποβάλλοντας φάκελο δικαιολογητικών και οικονομικές προσφορές για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών ακινήτων.

Σε ότι αφορά την Αργολίδα περιλαμβάνονται για ακόμα μία φορά το γνωστό τριώροφο στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 6 στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, αλλά και τα τρία γειτονικά οικόπεδα στην Σαμπάριζα Ερμιόνης. 

Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει για την επιλογή των συμμετεχόντων και για τις τιμές εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για κάθε ακίνητο, με βάση την υψηλότερη έγκυρη υποβληθείσα οικονομική προσφορά και την ανεξάρτητη αποτίμηση.

Για να δούμε, θα βρεθεί κανείς να τα αγοράσει αυτή τη φορά;