ΑθλητισμόςΑρχείο

Κανονικά τα σχολικά πρωταθλήματα στην Αργολίδα

Σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός με θέμα τη μη τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας για τη διενέργεια σχολικού πρωταθλήματος λόγω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του ν.4412/2016 απάντησε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου. 

Στην απάντηση του Υπουργού επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Σε εφαρμογή του εδαφ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και σύμφωνα με τα κριτήρια υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» όπως αυτά καθορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 75555/289/6-07-2017 (ΦΕΚ 2336 Α’) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 131046/ΓΔ2/1-08-2017 (ΦΕΚ 2824 Β’) ΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία ορίσθηκαν οι επιχειρησιακές μονάδες υποκείμενες ή υπαγόμενες στο ΥΠΠΕΘ ως αναθέτουσες αρχές. 

Ειδικότερα, οι Πανελλήνιοι αγώνες Λυκείων σχολικού έτους 2017-2018 διεξάγονται κανονικά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754 Β’). Επίσης, σύμφωνα με τα αρχεία, τα οποία τηρούνται στη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, δεν έχει περιέλθει έγγραφο από ΔΥΕΕ της χώρας που να αρνείται την εκκαθάριση των παραστατικών που αφορούν στις δαπάνες των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων σχ. έτους 2017-2018. 

Τέλος, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9471β/8-03-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου, τακτοποιήθηκαν οι οικονομικές οφειλές της ΔΔΕ Αργολίδας που είχαν προκύψει από τη διεξαγωγή του σχολικού πρωταθλήματος».