ΕυρώπηΑρχείο

Γερνάει η Ευρώπη

Σύμφωνα με Έκθεση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής σχετικά με τη γήρανση πληθυσμού Ευρώπης, η αύξηση του κόστους προς υποστήριξη του γηρασμένου πληθυσμού μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δυσβάσταχτη για τα κράτη-μέλη της ΕΕ [1]. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα προβλέπεται μείωση του συνολικού πληθυσμού μέχρι και  κατά 3 εκατομμύρια ως το 2070, με φυσικό επακόλουθο τη μείωση του ποσοστού βρεφών και παιδιών αλλά και αύξηση του ποσοστού πολιτών μέσης και τρίτης ηλικίας. Σε περίπτωση που η πρόβλεψη αυτή επαληθευθεί, τα αποτελέσματά της θα είναι καταστροφικά για την ελληνική οικονομία, κάτι που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη σύμφωνα με την ίδια Έκθεση, αφού η γήρανση του πληθυσμού οδηγεί και σε μείωση του εργατικού προσωπικού.

Ο Κώστας Χρυσόγονος ρωτάει την Επιτροπή :
α) Θεωρεί πως οι εδώ και χρόνια ακολουθούμενες πολιτικές σχετικά με την οικογένεια είναι κατάλληλες ή αντίθετα οδηγούν τους πολίτες σε άρνηση δημιουργίας οικογένειας;
β) Ποιες δράσεις σχεδιάζει με στόχο την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας;