ΚοινωνίαΑρχείο

Κινδυνεύει η ΑΣΠΑΙΤΕ του Άργους;

Από ενημέρωση που έχει η ΑΣΠΑΙΤΕ, ο φορέας που την εποπτεύει, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αποφάσισε την οργάνωση και λειτουργία του Ετησίου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) μόνο στην Αθήνα και τη Λειβαδιά, προτείνοντας το πρόγραμμα στις υπόλοιπες πόλεις να παραχωρηθεί στα κατά τόπους Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Μεταξύ των Παραρτημάτων, των οποίων πιθανολογείται η κατάργηση, είναι και το Παράρτημα Άργους, το οποίο παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια σε όλους του αποφοίτους ΑΕΙ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά την τελευταία πενταετία τόσο στον επιστημονικό, όσο και στον αναπτυξιακό τομέα της περιοχής.

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Μανιάτης σε ερώτηση που υπέβαλε προς τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου, ζητώντας να μάθει τι μέλλει γενέσθαι με το παράρτημα που με τόσο κόπο εξασφάλισε το Άργος.

Πάντως αν εφαρμοστεί τελικά η παραπάνω πρόταση δεν αποκλείεται η ΑΣΠΑΙΤΕ να καταλήξει από το Άργος στο Ναύπλιο, όπου και εδρεύει το πλησιέστερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.  

Αναλυτικά η ερώτηση Μανιάτη:

«Κύριε Υπουργέ,

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) μέσω της ΔΕ που το διοικεί, απέρριψε την ένταξη του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στη δομή του και αποφάσισε την ένταξη του στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, υποβαθμίζοντας έτσι τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα και ρόλο.

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του εν λόγω Τμήματος, η ένταξή του ως Σχολή σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και συγκεκριμένα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, θα αναβαθμίσει τόσο τη λειτουργία του Τμήματος, όσο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Παραρτημάτων του στις Περιφέρειες.

Όμως, από ενημέρωση που έχει η ΑΣΠΑΙΤΕ, το ΠΑΔΑ αποφάσισε επίσης, την οργάνωση και λειτουργία του Ετησίου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) μόνο στην Αθήνα και τη Λειβαδιά, προτείνοντας το πρόγραμμα στις υπόλοιπες πόλεις να παραχωρηθεί στα κατά τόπους Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Μεταξύ των Παραρτημάτων, των οποίων πιθανολογείται η κατάργηση, είναι και το Παράρτημα Άργους, το οποίο παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια σε όλους του αποφοίτους ΑΕΙ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά την τελευταία πενταετία τόσο στον επιστημονικό, όσο και στον αναπτυξιακό τομέα της περιοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιο είναι το μέλλον του εξαιρετικά επιτυχημένου Παραρτήματος Άργους της ΑΣΠΑΙΤΕ, με βάση τις επιλογές της κυβέρνησής σας;

2. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα της ένταξης του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ σε πανεπιστημιακή δομή, έτσι ώστε να μην υποβαθμιστεί η λειτουργία του και ο παιδαγωγικός του ρόλος;

3. Ισχύει ότι η διοίκηση του ΠΑΔΑ σκοπεύει να μην προχωρήσει στη στήριξη των περιφερειακών Παραρτημάτων; Αν ναι, και δεδομένης της αναπτυξιακής στήριξης που προσφέρουν σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας οι οποίες δεν διαθέτουν Πανεπιστημιακές σχολές ή Τεχνολογικά Ιδρύματα, ποιό είναι το σκεπτικό μιας τέτοιας απόφασης;

4. Στην περίπτωση της μη λειτουργίας ΕΠΠΑΙΚ σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, πλην της Λειβαδιάς και της Αθήνας, με ποιον τρόπο θα απορροφηθούν τα άτομα που σχετίζονται μέχρι σήμερα με τη λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος;»