ΟικονομίαΑρχείο

Δύο νέα ευρωπαϊκά προγράμματα για την καινοτομία υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δύο ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα διεκδίκησε και «κέρδισε» η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε ανοικτές προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τα δύο προγράμματα έχουν εισέλθει σε διαδικασία υλοποίησης και βάζουν  δυνατά στον χάρτη των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεκδίκηση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έχει ήδη σημειώσει σημαντικές επιτυχίες αφού αυτή τη στιγμή υλοποιεί 6 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας, τρία Interreg – Med εκ των οποίων στα δυο ως επικεφαλής εταίρος κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε Med, ένα Interreg – Europe επίσης επικεφαλής εταίρος, ένα Interreg Balkan – Med επίσης επικεφαλής εταίρος και ένα Interreg Adrion ως εταίρος.

Το  έργο EnerNETMob (Enernetmob-Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems-Μεσογειακά Διαπεριφερειακά Δίκτυα Ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Med2014-2020) στοχεύει να σχεδιάσει, να εφαρμόσει  και να βελτιώσει τα “Βιώσιμα Σχέδια Ηλεκτροκίνησης” σύμφωνα με κοινά πρότυπα  με στόχο τη δημιουργία ενός “Διαπεριφερειακού Δικτύου Ηλεκτροκινητικότητας” που θα διασχίζει τις πόλεις όλων των διακρατικών περιοχών της περιοχής του προγράμματος των Μεσογειακών χωρών (MED).

Το έργο INHERIT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας Interreg-Med ενώνει 15 εταίρους από 10 χώρες με σκοπό την προστασία και την αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς της Μεσογείου στους παράκτιους και θαλάσσιους τουριστικούς προορισμούς. Το έργο θα αναπτύξει και θα ελέγξει την εφαρμογή μιας νέας προσέγγισης στον τουρισμό, προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου, που θα προστατεύει τη φυσική κληρονομιά από τις βλαβερές επιπτώσεις της εντατικής τουριστικής εκμετάλλευσης.