ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Ένστολοι εκλεγμένοι ζητούν να έρθουν στην Αργολίδα – Πατέντα για κατ΄ εξαίρεση μεταθέσεις

Πονοκέφαλος είναι για τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τα αιτήματα 1500 περίπου αστυνομικών που υπηρετούν στην Αθήνα και έχουν εκλεγεί σε δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια της επαρχίας, ζητώντας να μετατεθούν στον τόπο τους.

Τα αιτήματα με πρόσχημα την εκλογή των αστυνομικών σε θέσεις αιρετών πέφτουν «βροχή» στο υπουργείο, με τον υπουργό να αναζητά λύση, ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις στην αστυνόμευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν περιπτώσεις ένστολων και από την Αργολίδα που ζητούν μεταθέσεις στο νομό, λόγω της εκλογής τους.

Το πρόβλημα δεν προκύπτει μόνο για τους αστυνομικούς που ζητούν μεταθέσεις, αλλά και για υπηρετούντες στην Πυροσβεστική και το Λιμενικό. Και φυσικά κάτι ανάλογο ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ένα θέμα επίσης που δημιουργεί αγκυλώσεις σε πολλές υπηρεσίες είναι οι ελαστικές σχέσεις των αιρετών με την εργασία τους. Άγνωστος είναι ο αριθμός των εκλεγμένων που υπηρετούν στην Αργολίδα και απολαμβάνουν ελαστικές εργασιακές σχέσεις.

Αναφερόμενος στον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και όπως αυτός διαμορφώθηκε με τις αντικαταστάσεις και προσθήκες άρθρων με τον Ν.4071/2012, για όσους αστυνομικούς κατέχουν θέσεις αιρετών οργάνων στην τοπική αυτοδιοίκηση, τονίζει σε άρθρο του, στη «Σύγχρονη Αστυνομία» ο Α’ Αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών Γρηγόρης Χρυσάφης:

«Εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί.

Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στη πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή».