ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Το δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου δίπλα στις σχολικές καθαρίστριες

Ψήφισμα εξέδωσε το δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου μέσω του οποίου στηρίζει τα αιτήματα των σχολικών καθαριστριών για μόνιμη εργασία και καλύτερες αμοιβές.

Όπως αναφέρεται σε αυτό:

«Οι εργαζόμενες/οι καθαρίστριες/στες στα σχολεία του Δήμου μας έχουν ταλαιπωρηθεί επί σειρά ετών κυρίως από την επισφαλή εργασιακή τους σχέση, λόγω των συνεχών ανανεώσεων των συμβάσεων τους, τις εξευτελιστικές αμοιβές που μονίμως καταβάλλονται καθυστερημένα καθώς και τις εξαιρετικά δυσμενείς και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

Οι σχολικές/οι καθαρίστριες/στές προσφέρουν πραγματικό και δύσκολο έργο στα σχολεία και στους μαθητές του Δήμου μας, αλλά οι υποχρεώσεις που τους βαρύνουν, δεν αντισταθμίζονται με τα δικαιώματά τους σαν εργαζόμενες/οι, διότι δεν απολαμβάνουν τα εκ του νόμου, όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, όπως τις άδειες, την μηνιαία μισθοδοσία, αφού πληρώνονται σε τρίμηνη βάση και την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 

Οι εργαζόμενες/οι ζητούν και επιβάλλεται, λόγω του κοινωνικού έργου που προσφέρουν, να λάβουν τα νόμιμα για την σωστή διαβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους όπως: 

■ την μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, 

■ την έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους, 

■ τις αξιοπρεπείς αμοιβές, 

■ τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, με τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας,

■ την χορήγηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας, 

■ την αποζημίωση για προκάτ αίθουσες, αίθουσες πληροφορικής και εργαστηρίων, οι οποίες δεν είναι δηλωμένες στο my school, τις οποίες καθαρίζουν μέχρι σήμερα δωρεάν, την ασφάλεια στην εργασία τους και την εφαρμογή ίσων όρων και συνθηκών εργασίας και στις Ι.Δ.Α.Χ. με υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Η συζήτηση καταγράφηκε από μαγνητοφωνική συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.3463/2006(ΔΚΚ)».