ΚοινωνίαΑρχείο

Ανακλήθηκαν επικίνδυνα φυτοφάρμακα στην Αργολίδα

Από τις 16-02-2020 σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/18 της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2020 ανακλήθηκαν οι άδειες διάθεσης στην αγορά των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική ουσία Chlorpyrifos, όπως ενημερώνει ο γεωπόνος της Π.Ε. Αργολίδας Δημήτρης Δήμου.

Ανακλήθηκε επικίνδυνο φυτοφάρμακο στην Αργολίδα

Συγκεκριμένα ισχύουν τα παρακάτω:

1.Επιτρέπεται η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 07-03-2020.

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 27-03-2020.

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 16-04-2020.

4. Οι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

5. Εφιστούμε την προσοχή στα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, καθώς και στους παραγωγούς ότι «σε όποιον εμπορεύεται, κατέχει διαθέτει καθ, οιονδήποτε τρόπο έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης του στην αγορά έχει ανακληθεί τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Επιπλέον οι παραπάνω παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος

Με Εντολή Περιφερειάρχη Π. Νίκα