ΟικονομίαΑρχείο

Το Πάσχα της καραντίνας τρομάζει τον πρωτογενή τομέα

Πυκνώνουν οι κραυγές αγωνίας και οι εκκλήσεις προς την κυβέρνηση, από αγρότες, παραγωγούς και κτηνοτρόφους, για την λήψη μέτρων που θα αποτρέψουν την οικονομική καταστροφή των κλάδων τους, συνεπεία των περιορισμών που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή του κορωνοϊού στη χώρα μας.

Στις σχετικές ανακοινώσεις που καταφθάνουν καθημερινά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σημειώνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι κλάδοι για να αντεπεξέλθουν, όχι μόνο στις υποχρεώσεις τους προς την πολιτεία και άλλους φορείς, αλλά ακόμα και στις καθημερινές τους ανάγκες.
Χαρακτηριστικές είναι τρεις ανακοινώσεις όπου επισημαίνονται τα προβλήματα αλλά και δίνονται προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. 

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας “Η Ενωση” αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ», ως φορέας εκπροσώπησης μιας σημαντικά μεγάλης μερίδας παραγωγών της ευρύτερης περιοχής της Αρκαδίας καταθέτει παρακάτω τις προτάσεις του, προκειμένου ο πρωτογενής τομέας να σταθεί στα πόδια του και να εξακολουθήσει να παράγει προϊόντα χωρίς προβλήματα:

 • Άμεση ανάκληση της απόφασης για απαγόρευση συμμετοχής των παραγωγών σε λαϊκές αγορές της Αττικής.
 • Να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να συμμετέχουν και σε άλλες λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έκδοση αδειών με συνοπτικές διαδικασίες από τους Δήμους.
 • Άμεση καταβολή από τον ΕΛΓΑ των αποζημιώσεων για ζημιές στη φυτική και ζωική παραγωγή των παρελθόντων ετών στο 100% του ποσού.
 • Άμεση εξόφληση του υπολοίπου 35% των αποζημιώσεων για τις οποίες έχει δοθεί η προκαταβολή.
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών για να είναι δυνατός ο συμψηφισμός των ασφαλίστρων υπέρ ΕΛΓΑ με τις καταβαλλόμενες αποζημιώσεις.
 • Να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την καταβολή στους παραγωγούς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) για προϊόντα που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα διάθεσης, λόγω των συνθηκών, τόσο φυτικής όσο και ζωικής παραγωγής.
 • Να συμπεριληφθούν οι ΚΑΔ των αγροτών και κτηνοτρόφων στη λίστα με τους ΚΑΔ που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού και να τύχουν τα επιδόματα στήριξης.
 • Να γίνει αναστολή πληρωμών των ασφαλιστικών εισφορών των παραγωγών, των φορολογικών τους υποχρεώσεων αλλά και πάγωμα των δόσεων των δανείων προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τουλάχιστον για 6 μήνες έως ότου οι παραγωγοί αρχίσουν να εισπράττουν από τις καλλιέργειες της φετινής περιόδου.
 • Να γίνει αναστολή πληρωμής του αγροτικού ρεύματος , τουλάχιστον για 6 μήνες, καθώς αποτελεί σημαντικό κόστος της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Να ληφθεί μέριμνα για τη διαθεσιμότητα εργατικών χεριών για τις καλλιεργητικές εργασίες και τη συγκομιδή των προϊόντων, με την ασφαλή μετακίνηση εργατών γης τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και από χώρες του εξωτερικού».

 

Αντίστοιχα η ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Τριφυλίας “Τα Κοντοβούνια”  εστιάζει σε συγκεκριμένα αιτήματα που είναι: 

 • «Καταβολή, άμεσα, της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους αιγοπροβατοτρόφους και βοοτρόφους καθώς και των βιολογικών ενισχύσεων.
 • Εντατικοί και αυστηροί έλεγχοι στις εισαγωγές αμνοεριφίων από τρίτες χώρες ή από χώρες της Ε.Ε. Διευκόλυνση εξαγωγών αμνοεριφίων. 
 • Επαρκής διαθεσιμότητα κτηνιάτρων στα σφαγεία.  
 • Χορήγηση άμεσα οικονομικής ενίσχυσης στους παραγωγούς για την αγορά ζωοτροφών. 
 • Επιδότηση των αδιάθετων θηλυκών αμνοεριφίων με σκοπό την ανανέωση των κοπαδιών. 
 • Κρατική μέριμνα για την απορρόφηση αδιάθετων αμνοεριφίων, από κοινωνικούς φορείς (π.χ. στρατός, ευπαθείς ομάδες, άνεργοι και πρόσφυγες). 
 • Αναστολή για ένα χρόνο των δόσεων ρυθμισμένων χρεών σε τράπεζες, Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. 
 • Ανάκληση αγωγών και κατασχέσεων λογαριασμών για χρέη προς τράπεζες και Δημόσιο. 
 • Νομοθέτηση ακατάσχετου πρώτης κατοικίας και στάβλων των κτηνο-πτηνοτρόφων. 
 • Διαγραφή του 80% των δανείων εγγυημένων και κόκκινων και ρύθμιση του υπολοίπου 20% για 15-20 χρόνια με σταθερό επιτόκιο 1%. 
 • Κατάργηση του πρόσθετου φόρου (ΕΝΦΙΑ) στις κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 
 • Αμεση μείωση τιμής του αγροτικού ρεύματος, καμία διακοπή αγροτικού και οικιακού ρεύματος».

Τέλος η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ενωσης Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων μεταφέρει στο ΥΠ.Α.Α.Τ και στον Υπουργό κ. Βορίδη, την απόγνωση των νεοεισερχομένων Παραγωγών στη Βιολογική Γεωργία βάσει του Μέτρου 11, οι οποίοι είχαν ενταχθεί το έτος 2017 και σημειώνει ότι «Είναι πολύ σημαντικό να  δοθεί η ευκαιρία στους Παραγωγούς αυτούς, να συνεχίσουν την προσπάθειά τους για δύο επιπλέον έτη, ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά, επιτέλους, ως βιολογικά και να απολαύσουν τους καρπούς των κόπων τους».