ΟικονομίαΑρχείο

Νέο τετράστερο ξενοδοχείο στο Ναύπλιο

Επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου 4 αστέρων στο Ναύπλιο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.234.976 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.234.976 ευρώ, αναμένεται να υλοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το επενδυτικό σχέδιο εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μαζί με τρεις ακόμα προτάσεις σε Μελίσσι Ξυλοκάστρου στην Κορινθία και δύο στη Μεσσηνία, σε Μαραθόπολη Γαργαλιάνων και Βρυσόμυλο Γαργαλιάνων.

Η εκπόνηση και υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων εν μέσω πανδημίας αποτελούν μια αχτίδα ελπίδας για το μέλλον.