ΠολιτικήΑρχείο

Τέσσερις μήνες περιμένει απάντηση ο Γκιόλας

Με την από 18.2.2020 και με αρ.πρωτ. 4235 ερώτησή του, ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας, κατέθεσε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, αναφορικά με την επιτακτική ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του κτιριακού προβλήματος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου, «ο Παλαμήδης», η οποία στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο της παλιάς πόλης.

Το κτιριακό πρόβλημα συνίσταται στην κατάργηση της δυνατότητας εισόδου στο κτίριο και στην αναστολή, ως εκ τούτου, της λειτουργίας της, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήτοι ήδη επτά μηνών κατά το χρόνο κατάθεσης της ερώτησης, το οποίο, αποστέρησε, φυσικά, το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών του Ναυπλίου στη βιβλιοθήκη της πόλης τους τόσο για δανεισμό όσο και για επιτόπια ανάγνωση.

Στην ερώτησή του, ο Βουλευτής αναφέρεται αναλυτικά στις ενέργειες  που φέρεται να εκκίνησαν από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για να επιλυθεί το ζήτημα, πλην όμως, τέσσερις ολόκληρους μήνες μετά, κατά τους οποίους η ερώτηση παραμένει αναπάντητη από την Υπουργό, φαίνεται ότι ο ενέργειες συνίσταντο σε μια τυπική ανταλλαγή διοικητικής αλληλογραφίας και ουδόλως στην υλοποίηση των επιβαλλόμενων ενεργειών στο κτίριο και στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Το ίδιο επιβεβαιώνεται και διατρανώνεται από την πλέον πρόσφατη, από 15.06.20, επιστολή του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, η οποία απευθύνεται στην Υπουργό, Νίκη Κεραμέως, και σύμφωνα με την οποία «δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για το ενδεχόμενο επισκευής, άμεσα, του κτιρίου και φοβούμαστε ότι, εισερχόμενοι στο δεύτερο χειμώνα, με το πρόβλημα σε εκκρεμότητα, ο κίνδυνος κατάρρευσης και του υπολοίπου τμήματος του αετώματος και της εισόδου γενικότερα είναι άμεσος».

Ο Βουλευτής στηρίζει το αίτημα του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου, «ο Παλαμήδης» και του συνόλου των Ναυπλιέων, που δικαιούνται πρόσβαση σε αυτή και αναμένει για το άμεσο της ικανοποίησής του με όλες τις νόμιμες, πλην ταχείες, προβλεπόμενες διαδικασίες.