ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Σε τι θα ωφελήσει το Άργος η συμμετοχή στο πρόγραμμα Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο Άργους – Μυκηνών συζητήθηκε το θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Άργους Μυκηνών στο πρόγραμμα “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Κρίγγος σχετικά με κάποιες αιτιάσεις περί διαβούλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«…προφανώς κάποιοι δεν έχουν καταλάβει τη διαδικασία. Σήμερα το ΔΣ καλείται να λάβει απόφαση για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση εκπόνησης ΤΠΣ. Με την έγκριση της πρότασης και την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης των μελετών προφανώς η διαβούλευση θα είναι εξαντλητική, κάτι που επιβάλλεται και από τη νομοθεσία αλλά περισσότερο από τη δημοκρατική μας λειτουργία».

Σε εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο ο Δ. Κρίγγος, ανέφερε ακόμα:

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προγραμματίζει την ενεργοποίηση Προγράμματος για την «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» στο σύνολο της Χώρας. Μετά από πολύμηνες προσπάθειες του ΥΠΕΝ, υπάρχει πλέον σήμερα βέβαιη χρηματοδότηση, και συνεπώς είναι δυνατή η έναρξη του προγράμματος.

Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο θα δώσει διέξοδο στα μεγάλα προβλήματα του δήμου μας στον αντίστοιχο τομέα και πέρα από τον άκρως αναπτυξιακό χαρακτήρα του είναι και η μοναδική μας διέξοδος για άρση ή τροποποίηση του επαχθούς ΠΔ για τις ΖΟΕ.

Τα ΤΠΣ συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, και το πιο σημαντικό, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κάθε Δημοτικής Ενότητας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση των ΤΠΣ για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων της Χώρας ούτως ώστε μέσω αυτών να θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την ελληνική επικράτεια.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η αποπληρωμή του θα γίνει από το ΥΠΕΝ (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Συνεπώς,  και ο δήμος μας δεν θα έχει κάποια οικονομική επιβάρυνση.

Η υλοποίησή του Προγράμματος θα είναι σταδιακή και θα προωθηθεί κατά «φάσεις ανάθεσης μελετών».

Οι μελέτες της 1ης Φάσης των αναθέσεων αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2020 και οι επόμενες φάσεις θα ενεργοποιούνται σε διάστημα έξι (6) μηνών, περίπου, από την προηγούμενη, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε όλη τη χώρα μέσα σε μια 6ετία.

Αρχικά εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον μας για τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα, υποβάλλοντας Αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων έχει οριστεί η 10/07/2020 και ως εκ τούτου πρέπει το ΔΣ να συνεδριάσει εκτάκτως.

Με την παρούσα εισηγούμαι:

Α. την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Αιτήσεως Συμμετοχής στο Πρόγραμμα: «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως η παρακάτω εισήγηση της υπηρεσίας.

Β. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.»