ΠολιτικήΑρχείο

Ανάβαλος: Πότε θα γίνει η δημοπράτηση για το υποέργο σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός είχε σήμερα ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και τον Υφυπουργό Κώστα Σκρέκα για το υποέργο του Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, προϋπολογισμού 7.896.600 ευρώ. 

Να σημειωθεί πως ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου «Bελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια Ν. Αργολίδας», που αφορά στην έκδοση τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Αναμένεται η απαιτούμενη προέγκριση δημοπράτησης από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020.

Η νέα δημοπράτηση του συγκεκριμένου υποέργου θα γίνει τον Νοέμβριο του 2020.

Συγκεκριμένα:

Το έργο μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα ήταν σε διακοπή από τις 18-4-2016 λόγω μη πληρωμής του εγκεκριμένου 17ου λογαριασμού και έχουν κατατεθεί από την Ανάδοχο Κοινοπραξία οχλήσεις αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας του Κυρίου του έργου με τις 18-4-2016 για τον 17 λογαριασμό και 8-9-206 για τους 18ο και 19ο λογαριασμό επιδόσεις με δικαστικό επιμελητή.

Λόγω εξόφλησης των ανωτέρων λογαριασμών έγινε άρση της διακοπής των εργασιών στις 22-11-2016 και το εργοτάξιο επανδραστηριοποιήθηκε.
Υπήρχε εκκρεμότητα με τις απαλλοτριώσεις του έργου και συγκεκριμένα με τις θέσεις τεσσάρων αντλιοστασίων οι οποίες λύθηκαν με την υπ’ αριθμό 282953/09-11-2017 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιφερειακής Πολιτικής, περί Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης για το ανωτέρω έργο. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, έχει συντελεστεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης, εκδόθηκε η απόφαση επίταξης, έχουν πληρωθεί οι ιδιοκτήτες πλην μίας μόνο ιδιοκτησίας για την οποία θα ακολουθηθεί η διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.

Επίσης μεταφέρθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020 με την 5063/28-7-2016 Απόφαση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 122485 η πράξη που αφορά τα κάτωθι υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

  • Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας 4.073.028,60 ευρώ.
  • Αρχαιολογία 450.000 ευρώ.
  • Απαλλοτριώσεις 750.000 ευρώ
  • ΔΕΗ 500.000 ευρώ
  • Αποζημιώσεις 500.000 ευρώ
  • Βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια Ν. Αργολίδας 7.896.000 ευρώ, με νέα δημοπράτηση που θα πραγματοποιηθεί εντός του  Νοεμβρίου 2020.

 

Φώτο από παλιότερη συνάντηση Βορίδη – Ανδριανού.