ΟικονομίαΑρχείο

Έκτακτο κορωνο-βοήθημα για ελαιοκαλλιεργητές έως 4000 ευρώ

Μέχρι τις 4000 ευρώ μπορεί να φθάσει η νέα χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ελαιοκαλλιεργητές στην οποία προχωρά η κυβέρνηση.

Ένα μέτρο ουσιαστικής ελάφρυνσης και διευκόλυνσης των παραγωγών, που έχουν υποστεί σημαντική απώλεια του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Δικαιούχοι και στόχος

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες βάσει της φορολογικής δήλωσης έτους 2020. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης – πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.

Αφορά κατόχους αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή / και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίες ανήκουν στην επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση, όπως προκύπτει για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

Στόχος του μέτρου είναι να διασφαλιστεί η συνέχιση της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών του τομέα της ελαιοποιήσιμης ελιάς ή / και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία COVID-19.

Πόσο και πότε πληρώνει

Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 126 εκατομμύρια ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης). Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο κυμαίνεται μεταξύ 300 έως 4.000 ευρώ ανάλογα με την επιλέξιμη έκταση.

Το δεδομένο είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων παραγωγών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, με τις πληρωμές να γίνονται από το 2021. Υπενθυμίζεται ότι μέσω του μέτρου αυτού κατανέμονται ενισχύσεις 30 ευρώ το στρέμμα σε 145.000 περίπου ελαιοπαραγωγούς.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ