ΟικονομίαΑρχείο

ΔΕΥΑ Ναυπλίου: Αυξήσεις σε πόλη και χωριά για να καλυφθούν τα χρέη

Σε ριζική αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής προχωράει άμεσα η ΔΕΥΑ Ναυπλίου προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα χρέη της.

Οι τιμές μεταξύ της υφιστάμενης τιμολόγησης και της προτεινόμενης στα 60 Μ3/4μηνο για τους καταναλωτές, θα είναι αυξημένη κατά 14,24% έναντι της υφιστάμενης σήμερα τιμολόγησης.

Στην απόφαση αναφέρεται:

  • Η τροποποίηση του παγίου, που προτείνεται να προσαρμοσθεί στα 5,00 €/μήνα για τους οικιακούς χρήστες.

  • Η τροποποίηση του παγίου που προτείνεται να προσαρμοσθεί στα 8,50 €/μήνα για το Δημόσιο, ΟΤΑ, Επαγγελματίες, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, ΝΠΔΔ.

  • Το τέλος αποχέτευσης στο 80% επί της αξίας νερού.

  • Το τέλος ομβρίων στο 20% όπου δεν υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης 

  • Επιβολή τέλους αντικατάστασης υδρομέτρων που πρέπει να ανέλθει σε 1,50 €/έκδοση λογαριασμού.

  • Εφαρμογή έκδοσης λογαριασμών ανά 2μηνο έναντι με εκκαθάριση ανά 4μηνο για όλες τις Δ.Ε.

  • Διεύρυνση των ειδικών τιμολογίων.

 

Απόφαση και αντιδράσεις

Η απόφαση εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΝ ελήφθη κατά πλειοψηφία (Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κου Μπικάκη Νικολάου, ο οποίος καταψήφισε δηλώνοντας ότι : « Η ΔΕΥΑΝ θα πρέπει να λύσει ζητήματα του τρόπου λειτουργίας της και μετά να μας αναλύσει την τιμολογιακή πολιτική. Εν έτει 2020 δεν έχει γίνει διασταύρωση αν τα ρολόγια νερού, οι διευθύνσεις και τα ΑΦΜ συμφωνούν με την πραγματικότητα. Αυτό θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα. Μετά η παρουσίαση ενός ρεαλιστικού σχεδίου βιωσιμότητας και μετά μπορεί να είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για την τιμολογιακή πολιτική. Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζω και δεν εγκρίνω.»).

Να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, προχώρησε στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη σύνταξη μελέτης κοστολόγησης – τιμολόγησης ύδρευσης, προκειμένου να

  • εξετάσει εσωτερικές τροποποιήσεις των τιμολογίων της, αφενός μεν:  για να καλύψει το χρηματοοικονομικό κόστος όπως ορίζει η αριθ. Οικ. 135275 απόφαση έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017) και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ, αφετέρου δε
  • για την εξυγίανση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της, με γνώμονα την ορθολογικότερη τιμολόγηση στις  κατηγορίες των χρηστών, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών, μέσω της τιμολόγησης για τις ομάδες χρηστών που μπορούν να εισέλθουν στα νέα τιμολόγια.

Η ΔΕΥΑ Ναυπλίου – όπως επισημαίνεται στην απόφαση – προχωρά άμεσα σε εσωτερική τροποποίηση των τιμολογίων της, με σκοπό – στόχο την καλύτερη τιμολόγηση στις κατηγορίες των χρηστών, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών, μέσω της τιμολόγησης για τις ομάδες χρηστών που μπορούν να εισέλθουν στα νέα τιμολόγια.

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2020

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Διαβάστε εδώ όλη την απόφαση για την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Ν.