ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Λαϊκή Συσπείρωση Ναυπλίου: Οριοθέτηση Ερασίνου, ένα έγκλημα σε εξέλιξη

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ναυπλίου εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με το δρομολογούμενο έργο στον ποταμό Ερασίνο. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εκτέλεση του έργου: “Οριοθέτηση- Διευθέτηση ποταμού Ερασίνου Π. Ε. Αργολίδας” αποφάσισε να καταστρέψει τον υγροβιότοπο Βάλτο «Ρουμάνι» Δήμου Άργους- Μυκηνών. 

Με πρόσχημα την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης. 

Η μελέτη αυτή που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, παρά την ουσιαστικά αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, προβλέπει για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου τις παρακάτω εργασίες:

  • καθαρισμός της κύριας κοίτης από φερτές ύλες, βλάστηση και τοπικές ανωμαλίες του εδάφους.
  • Κατάλληλες εκσκαφές, για την αύξηση της διατομής της κοίτης. Οι εκσκαφές αυτές αφορούν τόσο στην διαπλάτυνση της κύριας κοίτης του ποταμού, όπου αυτό είναι εφικτό και μέχρι τις υφιστάμενες όχθες, όσο και στην εκβάθυνση τον αποβραχισμό και την εξομάλυνση της επιφάνειας της, ώστε να αυξηθεί η υγρή διατομή.
  • Επένδυση των πρανών της κοίτης με συρματοκιβώτια ώστε να είναι πλήρως ενταγμένα στο φυσικό περιβάλλον. 

Ο Ερασίνος είναι ο μοναδικός ποταμός της Αργολίδας με συνεχή ροή που ξεκινά από τις πηγές του Κεφαλαρίου διασχίζει τη βαλτώδη περιοχή της Ν. Κίου και εκβάλλει στον Αργολικό κόλπο. 

Ο υδροβιότοπος συνδυάζει την πανίδα του γλυκού, υφάλμυρου και θαλασσίου νερού, ενώ αποτελεί και ενδιάμεσο σταθμό αποδημητικών πουλιών. Στην περιοχή που διασχίζει ο Ερασίνος και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτόν ζουν, αναπτύσσονται και αναπαράγονται πολλά έμβια όντα, όπως πάπιες, χήνες και περιστασιακοί επισκέπτες όπως νερόκοτες, μπεκάτσες, χαλκόκοτες, αρπακτικά και πολλά ακόμα μικροπούλια. Ο πληθυσμός τους όμως έχει μειωθεί σημαντικά. Επίσης εντός της κοίτης του ποταμού και των εκβολών του μπορεί να συναντήσει κανείς χέλια, νερόφιδα, λαβράκια, κέφαλους και βατράχους.

Ο υδροβιότοπος που αναπτύσσεται εκατέρωθεν του ποταμού Ερασίνου και στις εκβολές αυτού είναι ο σημαντικότερος βιότοπος που συναντάμε στο Δήμο Άργους- Μυκηνών.

Η περιοχή αυτή που είναι γνωστή με την ονομασία Βάλτος «Ρουμάνι» έχει υποστεί πολύ μεγάλες ανθρωπογενείς πιέσεις. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η εξάλειψη των στάσιμων νερών που έγινε με διάφορους τρόπους, ώστε να αποδοθούν τα εδάφη σε ιδιωτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

«Το μελετώμενο έργο βρίσκεται εντός θεσμοθετημένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 396Δ/8-6-1999. Συγκεκριμένα, χωροθετείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του, εντός της περιοχής με στοιχεία 4α της ΖΟΕ, όπως αυτή εμφανίζεται στο χάρτη … και είναι η περιοχή κατά μήκος του ποταμού Ερασίνου, εκατέρωθεν της όχθης του».

Η περιοχή αυτή προστατεύεται από την Ζ.Ο.Ε. που στο αντίστοιχο ΦΕΚ περιορίζει τις δραστηριότητες και συγκεκριμένα αναφέρει: «Στην απόσταση των 50μ από τις όχθες του ποταμού Ερασίνου, δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτισμάτων και οποιαδήποτε δραστηριότητα ή επέμβαση (κοπή βλάστησης κ.λπ.)».

Και όμως, η μελέτη αγνοεί την παραπάνω διάταξη και προβλέπει εργασίες που δεν επιτρέπονται.

Ο καθαρισμός της κύριας κοίτης από φερτές ύλες, βλάστηση, κατάλληλες εκσκαφές για πλάτυνση, εκβάθυνση και αποβραχισμοί, είναι εργασίες απαγορευτικές, για τη λειτουργία του υδροβιότοπου και σαφώς δεν επιτρέπονται από τις διατάξεις προστασίας της Ζ.Ο.Ε.

Αυτές όμως οι εργασίες που είναι καταστροφικές για το ποτάμι και την ύπαρξη του υδροβιότοπου είναι οι επενδύσεις  των πρανών της κοίτης του Ερασίνου με συρματοκιβώτια (σαρζανέτ). Η εργασία αυτή όχι μόνο απαγορεύεται από τις διατάξεις προστασίας, αλλά και από την κοινή λογική. Στερείται κάθε επιστημονικής βάσης, και δηλώνει την ανεπάρκεια των μελετητών και των ελεγκτών, που συνέταξαν και ενέκριναν μία τέτοια μελέτη.

Θα περίμενε κανείς από τους αρμόδιους να ζητήσουν εξηγήσεις και να αποδοθούν ευθύνες. Αντί αυτού η Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου, παρά τις διατυπωμένες ενστάσεις και διαμαρτυρίες, πήρε την πολιτική ευθύνη έγκρισης  της μελέτης. 

  • Ποια είναι η σκοπιμότητα της δαπάνης 2.000.000€ για ένα δήθεν αντιπλημμυρικό έργο τη στιγμή που οι βασικές πόλεις Άργος και Ναύπλιο κινδυνεύουν σε κάθε έντονη βροχόπτωση;  
  • Ποια συμφέροντα επιβάλλουν την εκτέλεσή του;
  • Γιατί η Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου δε δίνει εξηγήσεις για το πιά αναγκαιότητα επιβάλλει την εκτέλεση αυτού του έργου;

Οι επιπτώσεις αυτού του έργου θα είναι καταστροφικές γιατί θα αλλοιώσει τη μορφή και τη λειτουργία του Ερασίνου ποταμού που είναι ο κύριος τροφοδότης του υδροβιότοπου και του Βάλτου. 

Το έργο ονομάζεται αντιπλημμυρικό! 

Με τις εργασίες που προβλέπονται, ιδιαίτερα η κατασκευή των συρματοκιβωτίων, θα επιδράσει στον περιορισμό έως και την τοπική εξάλειψη του φαινομένου των τοπικών υπερχειλίσεων του ποταμού που σήμερα διοχετεύεται στις παρόχθιες περιοχές και δίνει ζωή στο Βάλτο, διατηρεί τον υδροβιότοπο και γενικότερα εμπλουτίζει τα  υπόγεια νερά. Η διατήρηση λιμναζόντων επιφανειακών νερών στην περιοχή του βάλτου, είναι απαραίτητα για τη διαβίωση της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής.

Καμία αιτιολογία δεν δικαιολογεί την κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στον Ερασίνο. Ανάγκη για αντιπλημμυρικά έργα στην Αργολίδα υπάρχει, τα έργα όμως αυτά συνήθως δεν είναι επιλέξιμα και παράλληλα δεν προωθούνται από τις τοπικές αρχές με την αιτιολογία της έλλειψης χρημάτων. 

Ως Λαϊκή Συσπείρωση αυτό που απαιτούμε και διεκδικούμε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αυτό που χρειάζεται ο Ερασίνος. 

  • Μία ήπια παρέμβαση καθαρισμού. 
  • Συντήρηση και αναβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης.
  • Προστασία από ιδιωτικές παρεμβάσεις και καταπατήσεις.

Έτσι μόνο θα εξακολουθεί να υπάρχει ως σημαντικός υγροβιότοπος.

Είναι στο χέρι μας να τον προστατεύσουμε, να μην επιτρέψουμε να καταστραφεί, γιατί αποτελεί λαϊκή περιουσία».