Τι κάνουν δύο νέα πολυμηχανήματα έργου στην Ερμιονίδα

Για το δύσκολο έργο του προσωπικού καθαριότητας και τεχνικών έργων του Δήμου Ερμιονίδας διατέθηκαν δύο νέα πολυμηχανήματα έργου προκειμένου να καλυφθούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα οι ανάγκες αποκομιδής και βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών όπως έργα εκσκαφής, κλαδέματα κλπ.

Τα δύο πολυμηχανήματα έργου διαθέτουν τεχνολογία η οποία επιτρέπει στην χειριστή να έχει πλήρη έλεγχο των δυνατοτήτων του και να παρέχει μεγίστη ασφάλεια στους εργαζόμενους που επιβαίνουν σε αυτό κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων αλλά και των λοιπών εργασιών που ίσως πραγματοποιούν με αυτά όπως σάρωση και αποκομιδή απορριμμάτων, εκσκαφή, χλοοκοπή σε πρανή κλπ. Και όλα αυτά με τα παρελκόμενα που έχουν ήδη παραλειφθεί θα είναι σε λίγες μέρες στην διάθεση των πολιτών με την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών θεμάτων, ενώ θα γίνει προμήθεια και άλλων παρελκόμενων προκειμένου να θωρακιστεί πλήρως η απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Ο Δήμος Ερμιονίδας κάνει με την αφορμή αυτή ακόμη μια έκκληση στους δημότες να περιφρουρήσουν την καθαριότητα των δημοτικών οδών και χώρων. Επίσης καλεί να παρέχεται ενημέρωση για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία διαπιστώνεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς τα νέα μηχανήματα τίθενται πλήρως στην Υπηρεσία των Δημοτών αλλά και των επισκεπτών για να αναβαθμίσουν το βιοτικό τους επίπεδο.

2 Υπερσύγχρονα πολυμηχανήματα έργου στον στόλο του Δήμου Ερμιονίδας

 

2 Υπερσύγχρονα πολυμηχανήματα έργου στον στόλο του Δήμου Ερμιονίδας

 

2 Υπερσύγχρονα πολυμηχανήματα έργου στον στόλο του Δήμου Ερμιονίδας

 

2 Υπερσύγχρονα πολυμηχανήματα έργου στον στόλο του Δήμου Ερμιονίδας