ΡεπορτάζΑρχείο

Νέα σύσκεψη για τα σκουπίδια και ξεκαθάρισμα ρόλων των εμπλεκομένων

Την εφαρμογή μιας  ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, βασιζόμενη στο τρίπτυχο ανακύκλωση – κομποστοποίηση – δεματοποίηση υπολειμμάτων (RDF) προωθεί η κυβέρνηση.
Έως σήμερα έχουν εγκατασταθεί 3 δεματοποιητές, ενώ έχουν προταθεί 8 νέοι χώροι για την εγκατάσταση των υπολοίπων.
Σε σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων που συγκάλεσε στην Τρίπολη ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μανώλης Αγγελάκας, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα να προχωρήσει, άμεσα, η εφαρμογή της προσωρινής διαχείρισης, καθώς δεν υπάρχουν, πλέον, άλλα περιθώρια χρόνου, και καταγράφηκε η κοινή βούληση και αποφασιστικότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων για άμεση λύση.
Ξεκαθαρίστηκε, επίσης, ο ρόλος των Δήμων και της Περιφέρειας και τέθηκαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών. Κάθε εμπλεκόμενος, Δήμοι – Περιφέρεια – Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανέλαβαν την υλοποίηση συγκεκριμένων αντικειμένων – ενεργειών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Οι Δήμοι θα αναλάβουν την λειτουργία των εγκαταστάσεων μέσω των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ), ενώ η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει τα απαραίτητα έργα διαμόρφωσης και προμήθειας εξοπλισμού μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΕΡΑΑ).
Θα αναζητηθούν, επίσης, πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) από το ΕΠΕΡΑΑ ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης, κοινή πεποίθηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα τα πρώτα έργα προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο θα έχουν τεθεί σε λειτουργία. 
Οι συναντήσεις αυτές πρόκειται να επαναλαμβάνονται  σε τακτά χρονικά διαστήματα, έως την οριστική λύση του προβλήματος.
Στη σύσκεψη είχαν κληθεί και παραβρέθηκαν ο  Περιφερειάρχης  Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, αντιπροσωπεία  του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, καθώς και Υπηρεσιακοί παράγοντες. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των αποφάσεων, που ελήφθησαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), σε αντίστοιχη σύσκεψη, στις 11 Μαρτίου, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη με το ίδιο αντικείμενο.