ΡεπορτάζΑρχείο

Πληρωμένη απάντηση για το Διοικητικό Πρωτοδικείο

Πληρωμένη απάντηση πήρε το υπουργείο Δικαιοσύνης από τον δήμο Ναυπλίου για το Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Με ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού συμβουλίου Ναυπλιέων, το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου να προβεί στην ανάκληση του σχετικού εγγράφου της για την μεταστέγαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, «προκειμένου να εκλείψει κάθε υποψία ή προσδοκία για μεταφορά της μόνιμης έδρας του Πρωτοδικείου Ναυπλίου από το Ναύπλιο.
Όσον αφορά τη στέγαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνει να εξεταστεί αρχικά η μεταστέγαση του σε κτήριο που ανήκει στο Δημόσιο και ειδικότερα σ’ αυτό που βρίσκεται στην οδό Βασ. Κων/νου (πρώην Οικονομική Εφορία), το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. με ταυτόχρονη μεταφορά του αρχείου της Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου στις καπναποθήκες που ανήκουν στο Δήμο.
Η στέγαση δε του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου στο ισόγειο του κτηρίου της Βασ. Κων/νου που ανήκει στο Δημόσιο αποκτά και λειτουργική αξία αφού στον πρώτο όροφο αυτού στεγάζεται το Δικαστικό γραφείο Δημοσίου».