ΡεπορτάζΑρχείο

Προχωράει η άδρευση της Ερμιονίδας από τον Ανάβαλο

Εγκρίθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Γιώργο Διδασκάλου οι περιβαλλοντικοί όροι ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου για το νομό μας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την ένταξη και χρηματοδότησή του από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου, στο δήμο Ερμιονίδος, νομού Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων μεταφοράς νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου, στην περιοχή της Ερμιονίδος, με σκοπό την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών, σε συνολική έκταση περίπου 22.000 στρεμμάτων. Περιλαμβάνει, δε, αγωγούς μεταφοράς νερού άρδευσης συνολικού μήκους 45,85 χιλιομέτρων, τέσσερες δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 10.500 κυβικών μέτρων και δύο αντλιοστάσια. Για το έργο, προβλέπεται, επίσης, η διάνοιξη νέας οδοποιίας, μήκους 5,31 χιλιομέτρων.