ΚοινωνίαΑρχείο

Δεν πάει ΚΕΜΧ η πυροσβεστική

Καμία απάντηση δεν δίνει ο Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ν. Τόσκας, για τη λύση της στέγασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου σε χώρο του ΚΕΜΧ Ναυπλίου που είχε προτείνει και δρομολογήσει ως Υπουργός ΠΕΚΑ ο βουλευτής Αργολίδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ), Γιάννης Μανιάτης.

Στην απάντηση του Υπουργού στη σχετική ερώτηση του βουλευτή σημειώνεται ότι δεν έχει προκύψει κανένα θετικό αποτέλεσμα για τη στέγαση σε άλλο καλύτερο, κτιριακά και λειτουργικά, χώρο, παρά μόνο αναφέρεται η ένταξη της Υπηρεσίας σε έργο Συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων Π.Σ. χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους.  

Συγκεκριμένα, στο κείμενο της απάντησης αναφέρονται τα εξής:
«…Για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, το Αρχηγείο συνεχίζει να καταβάλει προσπάθειες για την εξεύρεση εναλλακτικών χώρων στέγασης, ενώ απευθύνθηκε και σε άλλους Φορείς του Δημοσίου, χωρίς, μέχρι την 19-08 τ.ε., θετικό αποτέλεσμα. Καθίσταται δε γνωστό ότι, το Υπουργείο Οικονομικών δεν εγκρίνει δέσμευση πίστωσης μίσθωσης κτιρίου για Υπηρεσία που ήδη στεγάζεται σε δημόσιο ακίνητο, όπως η εν λόγω Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τέλος, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου ενέταξαν την εν λόγω Υπηρεσία στο έργο «Συντήρηση – επισκευή – διαμόρφωση – επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων Π.Σ.», το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και υλοποιείται σταδιακά, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις, ανά έτος.»