ΠολιτικήΑρχείο

Επιβεβαιώνει ο Καμμένος το κλείσιμο του ΚΕΜΧ

Επιβεβαιώνει ο Πάνος Καμμένος την αλλαγή στον τρόπο κατάταξης των νεοσυλλέκτων που θα έχει ως επακόλουθο το κλείσιμο των Κέντρων Εκπαίδευσης. Σχετικά με το ΚΕΜΧ Ναυπλίου σημειώνει πως η λειτουργία του μετά την αλλαγή της διαδικασίας κατάταξης επανεξετάζεται, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραµέτρων.

Σύμφωνα με την αινιγματική απάντηση του Υπουργού Άμυνας στην ερώτηση που του υπέβαλε ο Γιάννης Ανδριανός με θέμα τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Μηχανικού (ΚΕΜΧ) Ναυπλίου: 

«Η αναδιοργάνωση του συστήματος κατάταξης των νεοσυλλέκτων οπλιτών εντάσσεται στη γενικότερη εν εξελίξει διαδικασία βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), διασφαλίζοντας εξοικονόμηση πόρων και πλήρη αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού, μέσων και υποδομών. 

Υπό το πρίσμα αυτό, η εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων οπλιτών θα πραγματοποιείται στις Μονάδες εκστρατείας, επιτυγχάνοντας την ταχύτερη ενσωμάτωση τους σε αυτές, την αύξηση της επάνδρωσης των Μονάδων και τη βελτίωση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας, με εφαρμογή από τη 2018 Β΄ ΕΣΣΟ (Μάρτιος 2018). 

Τέλος σε ό,τι αφορά στο Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικού, η λειτουργία του μετά την αλλαγή της διαδικασίας κατάταξης επανεξετάζεται, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραµέτρων που το επηρεάζουν».