ΚοινωνίαΑρχείο

Νέο δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή της Αστυνομίας στο Ναύπλιο

Εργασίες αντικατάστασης του παλιού προβληματικού δικτύου υδροδότησης γίνονται στην περιοχή των εγκαταστάσεων Αστυνομίας στο Ναύπλιο.

Το δίκτυο αυτό λόγω του προβληματικού υλικού παρουσίαζε πολλές ζημιές με αποτέλεσμα λόγω των διακοπών υδροδότησης της περιοχής να υφίστανται οι καταναλωτές μεγίστη όχληση και ταλαιπωρία.

Αντικαθίσταται το προβληματικό δίκτυο υδροδότησης στην περιοχή της Αστυνομίας στο Ναύπλιο

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αντικαθιστά το προβληματικό αυτό δίκτυο με νέο από σύγχρονο υλικό συνολικού μήκους 1.000 μ. Το έργο εκτελείται από συμβασιοποιημένο ανάδοχο και η χρηματοδότηση είναι από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Το έργο ολοκληρώνεται έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν δοκιμές του νεοκατασκευασθέντος δικτύου και οι συνδέσεις των παροχών με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Αντικαθίσταται το προβληματικό δίκτυο υδροδότησης στην περιοχή της Αστυνομίας στο Ναύπλιο