ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Με 30 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Άργους – Μυκηνών

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 7 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, με τα παρακάτω θέματα: 

1. Περί αποδοχής ποσού 270.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη (γερανό) και ενός πολυμηχανήματος με εξαρτήματα του Δήμου Άργους – Μυκηνών» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

2. Περί αποδοχής ποσού 204.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Άργους – Μυκηνών» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

3. Περί αποδοχής ποσού 190.464,00 € από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας –Πράσινο Ταμείο για την «Αναβάθμιση Αστικού Εξοπλισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών – Προμήθεια (3) Συστημάτων Διαβαθμισμένης Συμπίεσης για την αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

4. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2018 – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 

5. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2018 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

6. Επί του από 16-10-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

7. Επί του από 28-9-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ύδρευσης – άρδευσης Τ.Κ. Σκοτεινής Δ.Ε. Αλέας και τελών ύδρευσης – άρδευσης Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

8. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

9. Περί μεταβιβάσεως επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

10. Επί του από 2-11-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

11. Περί συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο 28ο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη 9 – 11 Νοεμβρίου 2018 και συνδιοργανώνουν η ΚΕΔΕ και ο Δήμος Κατερίνης με θέμα «Κλιματική Αλλαγή, Αστικό Περιβάλλον» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

12. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγητής ο κ. Β. Τζαβέλλας. 

Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών: 

13. Επί του από 20-9-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: “Έγκριση πρωτοκόλλου βλάβης του άρθρου 24 του Π.Δ. 25/28-11-1929 (Φ.Ε.Κ. 421) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Α.Ν. 1966/1939 ΦΕΚ 385 Α)” – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

14. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης Τμημάτων του Οδικού Άξονα Φίχτια – Μυκήνες» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

15. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Πλατείας Κουτσοποδίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

16. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Κολυμβητηρίου Άργους» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

17. Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης – τσιμεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου 2018 – 2019» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

18. Περί εκτελέσεως του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών: 

19. Περί αποδοχής αιτήσεως καταρτιζόμενης σπουδάστριας ΔΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ, για πρακτική άσκηση στον 5ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΓΟΥΣ – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά. 

20. Περί εγκρίσεως του 2ου πρακτικού της επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχολικής περιόδου 2018 – 2019 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά. 

21. Περί εγκρίσεως πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Α΄ χειμερινού εξαμήνου 2018, της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων του Δ.ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου ΆργουςΜυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά. 22. Περί νέας συμπληρώσεως της υπ’ αριθ. 102/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό ύψους τροφείων σχολικού έτους 2018-2019 και εφεξής, στις δομές της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά. 

Τρέχοντα Θέματα: 

23. Επί των: υπ’ αριθ. Πρωτ. 502/10-1-2017, 21644/21-9-2017 και 26048/7-11-2017 αιτήσεων της κ. Λαγού Αικατερίνης, μετά από παραπομπή του σχετικού θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους – Μυκηνών με την υπ’ αριθ. 295/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 50/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετ. γνωμοδότηση επί του συγκεκριμένου θέματος του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Αλέξη Μητρόπουλου, εργατολόγου, επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ) – εισηγητής ο κ. Ε. Κομπόσης. 

24. Περί συνάψεως προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Άργους – Μυκηνών και Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ» – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος. 

25. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ.: οικ. 3748/22-10-2018 εγγράφου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος με θέμα: «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Ν. Αργολίδας για το έτος 2019» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος. 

26. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019 – 2020 – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης. 

27. Επί του από 30-10-2018 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Ορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ωδείο για το έτος 2018 – 2019» – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη. 

28. Περί αυξήσεως του ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου κ. Κουτρούλη Ουρανίας – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη. 

29. Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγητής ο κ. Β. Τζαβέλλας. 

30. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α) Οδοποιία Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου 2016. β) Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας 2016. γ) Μικρά τεχνικά έργα Δήμου Άργους – Μυκηνών δ) Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του δημοτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Λιμνών του Δήμου Άργους – Μυκηνών. ε) Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δήμου Άργους – Μυκηνών – 2 ο έργο. – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.