ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Ένα όραμα για όμορφες και φιλικές πόλεις στην Ερμιονίδα

Οι πόλεις  μας, έχουν αποτυπώσει βαθειά μέσα μας εικόνες και μνήμες… Αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα από το περιβάλλον που ζούμε καθημερινά, δημιουργώντας μια συναισθηματική σχέση, επηρεασμένη από  τις δικές μας εμπειρίες, αλλά και από την αδιάκοπη ιστορική συνέχεια, διαμορφώνοντας την σύγχρονη ταυτότητά μας.

Αναζητούμε μέσα από το παρελθόν την χαμένη αισθητική και το συναίσθημα, έχοντας σαφή αδυναμία να προστατεύσουμε την σημερινή εικόνα της πόλης μας.

Η άναρχη υπερδόμηση, η αλλοίωση της τοπικής αρχιτεκτονικής, η δικαιολογημένη σε αρκετές περιπτώσεις, εγκατάλειψη παραδοσιακών κτηρίων, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, και της πληθυσμιακής μετατόπισης ,έχουν σαν αποτέλεσμα  πολλά σπίτια εξαιρετικής ομορφιάς,  να καταρρέουν και ολόκληρες γειτονιές , κυρίως στο Κρανίδι, να ερημώνουν.

Η απουσία της δημοτικής αρχής συνέβαλλε στην υποβάθμιση, στερώντας από την πόλη υποδομές και έργα ανάπλασης , μεταβάλλοντας την, σε αφιλόξενη και καταθλιπτική, τόσο  για τον δημότη όσο και για τον επισκέπτη.

Ένα όραμα για όμορφες και φιλικές πόλεις στην Ερμιονίδα

Σήμερα σε εθνικό, και όχι μόνο, επίπεδο, αναπτύσσεται έντονη προβληματική για τον τρόπο διακυβέρνησης  και τον εκσυγχρονισμό των πόλεων, με ερωτηματικά, για τον ρόλο του Δήμου και της Περιφέρειας,αναφορικά με  τις πρωτοβουλίες και τις πρακτικές που θα πρέπει να αναπτυχθούν, βασισμένη στο τρίπτυχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης – Οικονομικής – Περιβαλλοντικής – Κοινωνικής…

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη, έτσι όπως ορίστηκε στην  « Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη»είναι μια διαρκής διαδικασία, όπου οι θεσμικές υποχρεώσεις, ο προσανατολισμός στην αξιοποίηση των εγχώριων και κοινοτικών πόρων, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η κοινωνική πρόνοια, η σύνθεση  των ιστορικών  και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων πρέπει να πραγματοποιηθούν για την κάλυψη των σύγχρονων και μελλοντικών αναγκών.

«η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών, να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.»

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής προστασίας εντάσσεται σαν  βασική οικονομική και κοινωνική προτεραιότητα, η ανάδειξη και η αξιοποίηση της πολιτιστικής  μας κληρονομιάς.

Ένα όραμα για όμορφες και φιλικές πόλεις στην Ερμιονίδα

Οι παραδόσεις, η λαογραφία, τα σημαντικά ιστορικά κτήρια ,ταοικιστικά σύνολα που διαμορφώνουν τους παραδοσιακούς οικισμούς , προσδίδουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της πόλης μας.

Μέσα από τους τόπους αυτούς αποτυπώνονται τρόποι ζωής, τεχνικές μέθοδοι, , κοινωνικές σχέσεις, όπως διαμορφώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου και συνθέτουν την πολιτιστική μας ιστορία.

Η Κληρονομιά  δεν είναι ένα σύνολο από αντικείμενα με μοναδικό σκοπό την συντήρηση για ιστορικούς και ηθικούς λόγους, αλλά ένα ευρύτερο λειτουργικό τμήμα της κοινωνίας και της τοπικής οικονομίαςπου συμπεριλαμβάνει πολιτισμικά πρότυπα, οικονομική ευημερία, κοινωνική συνοχή και διαμορφώνει  την ταυτότητα  την δική μας και της πόλης μας.

Αυτή η ξεχωριστή ταυτότητα για κάθε τόπο  , οφείλει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με πολεοδομικά και οικονομικά εργαλεία, να την διατηρεί, να την αναδεικνύει, να εξασφαλίζει φιλικό, καθαρό, καλαίσθητο και λειτουργικό το περιβάλλον για τους δημότες  και τους επισκέπτες.

…..με δεδομένο, ότι ο Δήμος πρέπει να έχει μνήμη και να τηρεί την συνέχεια….

Η ανάδειξη σημαντικών ιστορικών χώρων, οι αναπλάσεις, οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις, οι πεζοδρομήσεις, χρειάζεται να ενταχθούν σε ένα συνολικό σχεδιασμό για φιλικότερες πόλεις, ώστε να συμβάλλει σταδιακά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Το μέλλον των πόλεων , για να είναι βιώσιμο, απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας της κοινωνίας, διαφορετικό μοντέλο διοίκησης, που να στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των δημοτών, την κοινωνική παρέμβαση των φορέων, την κοινωνική αλληλεγγύη…

Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να έχει ενεργό ρόλο και άποψη στην διαμόρφωση των τοπικών σχεδιασμών, για πόλεις όμορφες,  φιλικές, λειτουργικές, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο…

Ένα όραμα για όμορφες και φιλικές πόλεις στην Ερμιονίδα

Βουτσαδάκη- Μονά Τέτα
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας