ΟικονομίαΑρχείο

Στο 59,2% η απορρόφηση για το ΠΑΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σε διευκρίνιση δημοσιεύματος της έγκριτης εφημερίδας «Θάρρος», σχετικά με την πορεία των εκχωρημένων κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στις Περιφέρειες, για την καλύτερη κατανόηση των αναγνωστών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου διευκρινίζει τα εξής.

«Η πρόοδος υλοποίησης των εκχωρηθέντων κονδυλίων από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες δεν φαίνεται από τα στοιχεία του συγκεκριμένου πίνακα. Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν την συμμετοχή κάθε Περιφέρειας στην υλοποίηση του συνόλου των εκχωρηθέντων κονδυλίων σε όλες τις περιφέρειες.

Τα εκχωρηθέντα κονδύλια ανά περιφέρεια διαφοροποιούνται σημαντικά με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που τέθηκαν το 2015.  Έτσι, τα ποσοστά υλοποίησης που αναφέρονται στον πίνακα, δεν εκφράζουν την αποτελεσματικότητα της κάθε περιφέρειας ως προς την υλοποίηση των εκχωρηθέντων. Εκφράζουν όμως την απορρόφηση σε σχέση με τις εντάξεις κάθε περιφέρειας και το ποσοστό αυτό για την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι 59,2% (145,98: 246,75), ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό, που την κατατάσσει στην 5η θέση ανάμεσα στις 13 περιφέρειες.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης, στο πλαίσιο της ΕΝΠΕ, έχει επιχειρηματολογήσει πολλάκις σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης θεσμικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την υλοποίηση των εκχωρηθέντων αποκλειστικά από τις περιφέρειες, χωρίς την επιπλέον γραφειοκρατία του ΥΠΑΑΤ».