ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Πεντέμισι χιλιάρικα ζημιά έπαθε η μπάρα της Αμαλίας

Στην αποκατάσταση βλάβης στη μπάρα της οδού Αμαλίας προχωρά ο δήμος Ναυπλιέων με την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και καρτών πρόσβασης», όπως προκύπτει από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αναρτήθηκε την Παρασκευή στη Διαύγεια.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο:

Εγκρίνουμε τη δαπάνη και διαθέτουμε πίστωση ύψους € Πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και σαράντα λεπτά ( 5.499,40 ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 30.7135.027 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και καρτών πρόσβασης για την αποκατάσταση βλάβης στη μπάρα της οδού Αμαλίας Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και καρτών πρόσβασης για την αποκατάσταση βλάβης στη μπάρα της οδού Αμαλίας.