ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Συστήνονται ομάδες εργασίας στον ΔΟΠΠΑΤ

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. θα πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του δεύτερου ορόφου (παλαιού Δημοτικού Συμβουλίου) του Δημαρχείου Ναυπλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Περί επικύρωσης πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

Θέμα 2ο: Προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα « Άθληση για όλους» περιόδου 2019 – 2020 με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ( άρθρο 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015.

Θέμα 3ο: Επί αιτήσεως του Περιφερειακού Τμήματος Ναυπλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Θέμα 4ο: Επί αιτήσεως του Συλλόγου Καρκινοπαθών & Φίλων Ν. Αργολίδας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

Θέμα 5ο: Επί αιτήσεως της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία « Βυζαντινοί & Παραδοσιακοί Αντίλαλοι».

Θέμα 6ο: Επί αιτήσεως της Προέδρου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου.

Θέμα 7ο: Επί αιτήσεως του κ. Ιωάννη Βίρλου.

Θέμα 8ο: Επί αιτήσεως της κας Χρύσας Σαββάκη, Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου.

Θέμα 9ο: Σύσταση ομάδων εργασίας του Ν.Π.