ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

50.000 ευρώ στην Αργολίδα για αποτροπή του κορωνοϊού

Ομόφωνα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου, στην δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίασή της, την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για το 2020 προκειμένου να μεταφερθεί πίστωση 390.000 ευρώ από τον κωδικό των ΚΑΠ, στον κωδικό που αφορά τις δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ).

Στόχος είναι να καλυφθεί η δαπάνη των μέτρων που λαμβάνονται στην Περιφέρεια για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19.

Αναλυτικά η κατανομή του εγκριθέντος κονδυλίου ανά Περιφερειακή Ενότητα:

  • ΑΡΚΑΔΙΑΣ 190.000,00 
  • ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 50.000,00 
  • ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 50.000,00 
  • ΛΑΚΩΝΙΑΣ 50.000,00 
  • ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 50.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 390.000,00 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ