ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Ερμιονίδα: Προσεισμικός έλεγχος για όλα τα σχολεία και 10 δημοτικά κτήρια

Στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος, Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα της πρόσκλησης ΑΤ11 με Α.Δ.Α. : ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ , με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», ο Δήμος Ερμιονίδας θα προβεί σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προσεισμικού ελέγχου για όλα τα σχολικά κτήρια του Δήμου, καθώς και επιπλέον για δέκα ακόμα, δημοτικά κτήρια, αλλά και εκτέλεσης των αναγκαίων έργων που θα καταδειχθούν από τις σχετικές μελέτες.

Πρόκειται για τα εξής σχολεία:

 • 1ο δημοτικό σχολείο Κρανιδίου
 • 1ο Νηπιαγωγείο Κρανιδίου
 • 2ο δημοτικό σχολείο Κρανιδίου
 • 2ο νηπιαγωγείο Κρανιδίου
 • 3ο Νηπιαγωγείο Κρανιδίου
 • Κτηριακό συγκρότημα Γυμνασίου Κρανιδίου (περιλαμβάνει τα τρια κτήρια: Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ, Γυμναστήριο)
 • Λύκειο Κρανιδίου
 • Νηπιαγωγεία – Δημοτικό σχολείο Ερμιόνης
 • Γυμνάσιο Ερμιόνης
 • Λύκειο Ερμιόνης
 • Νηπιαγωγείο Πορτοχελίου
 • Δημοτικό σχολείο Πορτοχελίου
 • Νηπιαγωγείο Κοιλάδας
 • Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας
 • Δημοτικό σχολείο Φούρνων
 • Νηπιαγωγείο Ηλιοκάστρου
 • Δημοτικό Σχολείο Ηλιοκάστρου
 • Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Θερμησίας

Στα δημοτικά κτήρια οι έλεγχοι αφορούν στα εξής κτήρια:

 • ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΗΡΙΟ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
 • ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
 • ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΤΣΗ
 • ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
 • ΚΤΗΡΙΑ ΣΥΓΓΡΟΥ (ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ – ΔΙΔΥΜΩΝ – ΕΡΜΙΟΝΗΣ)
 • ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ (ΜΠΟΥΡΝΑΚΕΙΟ)
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η σχετική πρόσκληση προβλέπει τον σταδιακό έλεγχο των κτηρίων με ολοκλήρωση προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις δημαρχεία, μνημεία κτήρια συγκέντρωσης κοινού ) βάσει των προδιαγραφών Ο.Α.Σ.Π. (Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας) Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τόσο την πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας όσο και τον περεταίρω  έλεγχο και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση.  Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος για να γίνει η επιλογή της ομάδας επισφαλών υποδομών, στις οποίες θα γίνει ο δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος με στόχο τον προσδιορισμό εκείνων που χρήζουν άμεσα Μελέτης Αποτίμησης Ανασχεδιασμού. Από το πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων αντισεισμικής προστασίας που πιθανά θα προκύψουν από τους ελέγχους.

Ο Δήμος Ερμιονίδας προχωράει στις απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπουν προγραμματική σύμβαση με την αναπτυξιακή ΠΑΡΝΩΝ για τεχνική υποστήριξη και θα ακολουθήσουν και άλλες ακόμη προτάσεις σε διάφορες προσκλήσεις του ίδιου προγράμματος (όπως η ΑΤ05 με τίτλο :  ΟΔΟΠΟΙΙΑ, η ΑΤ10 ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ κ.λ.π.)